АКЦИЯ! Бизнес үчүн кредиттер жылдык 10% дан баштап!

«Халык Банк Кыргызстан» ААК чакан жана орто бизнести өнүктүрүү үчүн кредиттер боюнча акция башталгандыгы жөнүндө жарыялайт. Улуттук валютада жылдык 10% баштап кредиталууга ишкерлердин мүмкүнчүлүктөрү бар.