Күрөө мүлкү

2 кабаттуу турак үй сатылат,дареги: Бишкек ш., Жеңиштин 50 жылдыгы көч.,17-үй.

Жалпы пайдалуу аянты – 584,9 кв.м.

Жалпы жашоо аянты– 229,2 кв.м.

Жер тилкесинин жалпы аянтыS - 2 205.0 кв.м.

 

Баасы:15 100 000 (Он беш миллион жүз миң) сом.

Бул объектти ипотекага төмөн % чен боюнча сатып алууга болот(кененирээк)

 

Бир участокто2 турак үй (Литер А жана Б)сатылат,дареги: Бишкек ш.,Фонтанкөч., 8-үй.

Жер тилкесинин жалпы аянтыS - 600.0 кв.м.

Литер А (3 бөлмөлүүтурак үй)

Жалпы пайдалуу аянты– 51,4 кв.м.

Жалпы жашоо аянты– 40,3 кв.м.

Литер Б (3 бөлмөлүү турак үй, ашканасы жок)

Жалпы пайдалуу аянты– 79,0 кв.м.

Жалпы жашоо аянты– 65,2 кв.м.


Баасы:  3 000 000 (Үч миллион) сом.

Бул объектти ипотекага төмөн % чен боюнча сатып алууга болот(кененирээк)

 

3 кабаттуу турак эмес жайы сатылат, дареги: Бишкек ш.,КурманжанДатка көч. (мурдагыАлматинская көч.) 115.

Жалпы пайдалуу аянты1 306.4 кв.м.

1-кабат – 418.4 кв.м.

2-кабат– 562.4 кв.м.

3-кабат– 325.6 кв.м.

Жер тилкесинин жалпы аянты- 610 кв.м.,

 

Баасы:37 450 000 (Отуз жети миллион төрт жүз элүү миң) сом

Бул объектти ипотекага төмөн % чен боюнча сатып алууга болот(кененирээк)
8бөлмөлүүтурак үй сатылат, дареги:Ош обл., Кара-Суу р-ну, Наримана/ө, Жийделик а., Жийделиккөч., 116-үй

Жалпы пайдалуу аянты– 178,6 кв.м.

Жалпы жашоо аянты– 165,2 кв.м.

Жер тилкесинин жалпы аянты– 393,6 кв.м.

 

Баасы:7 200 000 (Жети миллион эки жүз миң) сом.

Бул объектти ипотекага төмөн % чен боюнча сатып алууга болот(кененирээк)

 

9бөлмөлүү2 кабаттурак үй сатылат, дареги:Ош обл., Кара-Суу р-ну, Нариман а/ө, ВЛКСМ а.н/ж.

Жалпы пайдалуу аянты– 408,2 кв.м.

Жалпы жашоо аянты– 252,5 кв.м.

Жер тилкесинин жалпы аянты– 500,0 кв.м.

 

Баасы:5 400 000 (Беш миллион төрт жүз миң) сом.

Бул объектти ипотекага төмөн % чен боюнча сатып алууга болот(кененирээк)

 

5бөлмөлүү2 кабаттурак үй сатылат, дареги:Ош обл., Кара-Суу р-ну

Кызыл-Кыштак а/ө, Жаңы-Турмуш а.н/ж.

Жалпы пайдалуу аянты– 289,8 кв.м.

Жалпы жашоо аянты– 93,2 кв.м.

Жер тилкесинин жалпы аянты– 500,0 кв.м.

 

Баасы:8 600 000 (Сегиз миллион алты жүз миң) сом.

Бул объектти ипотекага төмөн % чен боюнча сатып алууга болот(кененирээк)

 

2бөлмөлүүтурак үй сатылат, дареги:Чүй обл., Панфилов р-ну, Кум-Арык а.

Шаршеналыкөч., 8-үй

Жалпы пайдалуу аянты– 65,4кв.м.

Жалпы жашоо аянты– 42,9кв.м.

Жер тилкесинин жалпы аянты– 3 000,0 кв.м.

 

Баасы:450 000 (төрт жүз элүү миң) сом.

Бул объектти ипотекага төмөн % чен боюнча сатып алууга болот(кененирээк)

 

3бөлмөлүүтурак үй сатылат, дареги: Чүй обл., Панфилов р-ну, Жайылма а.,Ак-Жолкөч., 2-үй

Жалпы пайдалуу аянты– 59,9 кв.м.

Жалпы жашоо аянты– 39,2 кв.м.

Жер тилкесинин жалпы аянты– 960,0 кв.м.

 

Баасы:625 000 (алты жүз жыйырма беш миң) сом.

Бул объектти ипотекага төмөн % чен боюнча сатып алууга болот(кененирээк)

 

Кашар куруу үчүн жер тилкесисатылат, дареги:Ысык-Көл обл., Ысык-Көл р-ну,  Темир а., МТФ көл жээги.

Жер тилкесинин жалпы аянтыS - 1 500.0 кв.м.

 

Баасы:400 000 (төрт жүз миң) сом.

Бул объектти ипотекага төмөн % чен боюнча сатып алууга болот(кененирээк)

 

Көп кабаттуу эс алуу комплексин куруу үчүн жер тилкеси сатылат, дарегиЫсык-Көл обл., Ысык-Көл р-ну,  Бостери а/ө, Кыргызское Взморье сан. жанында

Жер тилкесинин жалпы аянтыS – 2 112.0 кв.м.

 

Баасы:3 200 000 (Үч миллион эки жүз миң) сом.

Бул объектти ипотекага төмөн % чен боюнча сатып алууга болот(кененирээк)