Эквайринг

Эквайринг (аcquire – приобретение – сатып алуу) – накталай эмес эсептешүү боюнча банктык кызмат көрсөтүү. Башкача айтканда, кардар накталай каражаттарды чыгарбастан, кызмат көрсөтүүнүн же товардын акысын банктык карточканын жардамы менен терминал аркылуу төлөй алат.