МКВ - МКО аукциондору

«Халык Банк Кыргызстан» ААК эскертет:

Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын маалыматтарына ылайык, Кыргыз Республикасынын Каржы министрлиги 2017-жылдын январь айына карата Мамлекеттик казына векселдери (МКВ) менен Мамлекеттик казына облигацияларын (МКО) басып чыгаруунун алдын ала көлөмү туурасында жарыялады.

МКВ

Аукцион

күнү

Чыгарган

күнү

Каттоо

номери

МКВ алдын ала

маалыматтарынын

көлөмү (млн. сом)

Бардыгы

(млн. сом)

3 ай 6 ай 12 ай
05.01.2017 09.01.2017 GD013170410 35,00     155,00
    GD052180108     120,00  
12.01.2017 16.01.2017 GD026170717   100,00   100,00
19.01.2017 23.01.2017 GD013170424 35,00     155,00
    GD052180122     120,00  
26.01.2017 30.01.2017 GD026170731   100,00   100,00
Бардыгы: 70,00 200,00 240,00 510,00

 

МКО

Аукцион

күнү

Чыгарган

күнү

Каттоо

номери

Ставка

купон

Кайрылуу

мөөнөтү

МКО чыгаруу

көлөмү

(млн. сом)

13.01.2017 16.01.2017 GBA02190116 12% 2 жыл 535,00
Бардыгы: 535,00

 

Кененирээк маалыматты сиз www.nbkr.kg сайтынан таба аласыз.

Датасы: 05.01.2017

2017-жылдын 5-январында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 ай жана 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 2,80% жана 7,02% түзгөн.

Датасы: 09.01.2017

2017-жылдын 10 январында жүгүртүү мөөнөтү 7 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Эмиссиянын №

Эмиссиянын көлөмү

(миң. сом)

Эмиссиянын

датасы

Төлөө мөөнөтү
BD001170118 2 000 000 11.01.2017 18.01.2017

 

Датасы: 10.01.2017

2017-жылдын 10-январында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 0,24% түзгөн.

Датасы: 12.01.2017

2017-жылдын 12-январында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 4,50% түзгөн.

Датасы: 13.01.2017

2017-жылдын 13-январында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 13,25% түзгөн.

Датасы: 13.01.2017

2017-жылдын 16-январында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат.

Кошумча жайгаштыруу параметрлери:

Эмиссиянын № GBA02190116
Эмиссиянын көлөмү, млн. сом 250,00
Кирешелүүлүк (%) 13,25
Баасы (сом) 97,86
Чыгаруу күнү 16.01.2017
Төлөө күнү 16.01.2019

 

Датасы: 16.01.2017

Жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлордун 2017-жылдын 16-январында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 250,00 млн. сомду түзгөн.

Дата: 16.01.2017

2017-жылдын 17-январында жүгүртүү мөөнөтү 7 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Эмиссиянын №

Эмиссиянын көлөмү

(миң. сом)

Эмиссиянын

датасы

Төлөө мөөнөтү
BD001170125 2 000 000 18.01.2017 25.01.2017

 

Датасы: 17.01.2017

2017-жылдын 17-январында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 0,24% түзгөн.

Датасы: 19.01.2017

2017-жылдын 19-январында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 ай жана 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 2,50% жана 6,64% түзгөн.

Датасы: 19.01.2017

2017-жылдын 23-январында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды кошумча жайгаштырууну ишке ашырат.

Кошумча жайгаштыруу параметрлери:

Чыгаруу № GD052180122
Чыгаруунун көлөмү (млн. сом) 100,00
Кирешелүүлүк (%) 6,64
Баасы (сом) 93,71
Чыгаруу күнү 23.01.2017
Төлөө күнү 22.01.2018

 

Датасы: 23.01.2017

Жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВлардын 2017-жылдын 23-январында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча анын көлөмү 100,00 млн. сомду түзгөн.

Датасы: 23.01.2017

2017-жылдын 24-январында жүгүртүү мөөнөтү 7 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Эмиссиянын №

Эмиссиянын көлөмү

(миң. сом)

Эмиссиянын

датасы

Төлөө мөөнөтү
BD001170201 2 000 000 25.01.2017 01.02.2017

 

Датасы: 24.01.2017

2017-жылдын 24-январында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 0,24% түзгөн.

Датасы: 26.01.2017

2017-жылдын 26-январында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 4,13 % түзгөн.

Датасы: 30.01.2017

2017-жылдын 31-январында жүгүртүү мөөнөтү 7 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Эмиссиянын №

Эмиссиянын көлөмү

(миң. сом)

Эмиссиянын

датасы

Төлөө мөөнөтү
BD001170208 2 000 000 01.02.2017 08.02.2017

 

Датасы: 31.01.2017

2017-жылдын 31-январында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 0,24% түзгөн.

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke