Көп каналдуу

Датасы: 01.02.2019

2019-жылдын 1-февралында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 13,53% түзгөн.

Датасы: 01.02.2019

2019-жылдын 1-февралында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 13,53% түзгөн.

Датасы: 05.02.2019 

2019-жылдын 05-февралында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,31%, 3,80% жана 4,65% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 182-күндүк ноталардын аукциону катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 

Датасы: 05.02.2019 

2019-жылдын 7-февралында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 Эмиссиянын №  Чыгаруу  көлөмү  (миң сом)  Чыгаруу күнү  Төлөө мөөнөтү 
GD052200210  100 000,00  11.02.2019  10.02.2020 

 

Датасы: 07.02.2019

2019-жылдын 7-февралында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВлар боюнча аукцион кирешелүүлүктүн өзгөрмөлүүлүгү жогору болгондуктан жана катышуучулардынсанынын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөген катары таанылды.

Датасы: 11.02.2019 

2019-жылдын 12-февралында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын №  Эмиссиянын көлөмү (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө мөөнөтү 
BD001190220  2 000 000,0  13.02.2019  20.02.2019 
BD004190313  1 100 000,0  13.02.2019  13.03.2019 
BD013190515  1 000 000,0  13.02.2019  15.05.2019 
BD026190814  100 000,0  13.02.2019  14.08.2019 

 

Датасы: 12.02.2019

2019-жылдын 12-февралында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн, 91-күн жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,33%, 3,79%, 4,71% жана 4,70% түзгөн.

Датасы: 13.02.2019 

2019-жылдын 15-февралында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын №  Эмиссиянын көлөмү (миңсом)  Жылдык купон пайызы  Эмиссиянын датасы  Төлөө мөөнөтү  Купондук төлөмдөр 
GBA02210218  350 000,00  5,00%   18.02.2019  18.02.2021  18.08.2019 
18.02.2020 
18.08.2020 
18.02.2021 

 

Датасы: 15.02.2019 

2019-жылдын 18-февралында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

Эмиссиянын №  GBA02210218 
Эмиссиянын көлөмү,  млн. сом  350,00 
Кирешелүүлүк (%)  6,18 
Баасы (сом)  97,81 
Чыгаруу күнү  18.02.2019 
Төлөө күнү  18.02.2021 


Датасы: 15.02.2019 

2019-жылдын 15-февралында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 6,18% түзгөн.  

Датасы: 18.02.2019 

2019-жылдын 19-февралында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын №  Эмиссиянын көлөмү (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө мөөнөтү 
BD001190227  2 200 000,0  20.02.2019  27.02.2019 
BD004190320  650 000,0  20.02.2019  20.03.2019 
BD013190522  500 000,0  20.02.2019  22.05.2019 
BD026190821  100 000,0  20.02.2019  21.08.2019 


Датасы: 18.02.2019 

Жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлордун 2019-жылдын 18-февралында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 300,00 млн. сомду түзгөн. 

Датасы: 19.02.2019 

2019-жылдын 21-февралында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 Эмиссиянын №  Чыгаруу  көлөмү  (миң сом)  Чыгаруу күнү  Төлөө мөөнөтү 
GD052200224  100 000,00  25.02.2019  24.02.2020 


Датасы: 19.02.2019 

2019-жылдын 19-февралында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,37%, 3,68% жана 4,69% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 182-күндүк ноталардын аукциону катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 

Датасы: 21.02.2019

2019-жылдын 21-февралында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВлар боюнча аукцион кирешелүүлүктүн өзгөрмөлүүлүгү жогору болгондуктан жанакатышуучулардын санынын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөген катары таанылды.

Датасы: 25.02.2019 

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2019-жылдын март  айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдынала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

МКВ (млн. сом) 

Аукцион өтө турган күнү  Чыгаруу күнү  Каттоо номери  Жүгүртүү мөөнөтү  МКВнын чыгаруу көлөмү 
07.03.2019  11.03.2019  GD052200310  12 ай  50,00  
14.03.2019  18.03.2019  GD052200317  12 ай  50,00 
Жыйынтыгы:  100,00 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион өтө турган күнү  Чыгаруу күнү  Каттоо номери  Пайыздык чен  Жүгүртүү мөөнөтү  МКОнун чыгаруу көлөмү 
01.03.2019  04.03.2019  GBA07260304  7%  7 жыл  800,00  
15.03.2019  18.03.2019  GBA03220318  5%  3 жыл  400,00  
Жыйынтыгы:  1 200,00 

 

Датасы: 25.02.2019 

2019-жылдын 26-февралында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын №  Эмиссиянын көлөмү (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө мөөнөтү 
BD001190306  1 800 000,0  27.02.2019  06.03.2019 
BD004190327  700 000,0  27.02.2019  27.03.2019 
BD013190529  750 000,0  27.02.2019  29.05.2019 
BD026190828  100 000,0  27.02.2019  28.08.2019 

 

Датасы: 26.02.2019 

2019-жылдын 1-мартында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын №  Эмиссиянын көлөмү (миңсом)  Жылдык купон пайызы  Эмиссиянын датасы  Төлөө мөөнөтү  Купондук төлөмдөр 
GBA07260304  800 000,00  7,00%  04.03.2019  04.03.2026  04.09.2019 
04.03.2020 
04.09.2020 
04.03.2021 
04.09.2021 
04.03.2022 
04.09.2022 
04.03.2023 
04.09.2023 
04.03.2024 
04.09.2024 
04.03.2025 
04.09.2025 
04.03.2026 


Датасы: 26.02.2019 

2019-жылдын 26-февралында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн, 91-күн жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,39%, 3,85%, 4,48% жана 4,50% түзгөн.   

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke