Көп каналдуу

Датасы: 31.12.2018 

2019-жылдын 08-январында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын  №  Эмиссиянын   көлөмү  (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө   мөөнөтү 
BD001190116  1 000 000,0  09.01.2019  16.01.2019 
BD002190123  200 000,0  09.01.2019  23.01.2019 
BD004190206  400 000,0  09.01.2019  06.02.2019 
BD013190410  400 000,0  09.01.2019  10.04.2019 
BD026190710  200 000,0  09.01.2019  10.07.2019 


Датасы: 27.12.2018 

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2019-жылдын январь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

МКВ (млн. сом) 

Аукцион  өтө турган  күнү  Чыгаруу  күнү  Каттоо номери    Жүгүртүү мөөнөтү    МКВнын чыгаруу көлөмү 
10.01.2019  14.01.2019  GD052200113  12 ай  200,00  
24.01.2019  28.01.2019  GD052200127  12 ай  200,00 
Жыйынтыгы:  400,00 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион  өтө турган  күнү  Чыгаруу  күнү  Каттоо номери  Пайыздык чен    Жүгүртүү мөөнөтү    МКОнун чыгаруу көлөмү 
18.01.2019  21.01.2019  GBA05240121  7%  5 жыл  900,00  
25.01.2019  28.01.2019  GBA03220128  6%  3 жыл  400,00  
Жыйынтыгы:  1 300,00 


Датасы: 25.12.2018 

2018-жылдын 25-декабрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 14, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,36%, 3,65%, 4,66% жана 4,75% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк ноталардын аукциону катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 


Датасы: 24.12.2018 

2018-жылдын 25-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын  №  Эмиссиянын   көлөмү  (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө   мөөнөтү 
BD001190102  1 000 000,0  26.12.2018  02.01.2019 
BD002190109  1 000 000,0  26.12.2018  09.01.2019 
BD004190123  300 000,0  26.12.2018  23.01.2019 
BD013190327  400 000,0  26.12.2018  27.03.2019 
BD026190626  200 000,0  26.12.2018  26.06.2019 


Датасы: 19.12.2018 

Улуттук банкынын жүгүртүү мөөнөтү 182 күндүк ноталардын 2018-жылдын 19-декабрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча көлөмү 250,00 млн. сомду түзгөн.  


Датасы: 18.12.2018 

2018-жылдын 19-декабрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын 182-күндүк ноталарын кошумча жайгаштыруусун ишке ашырат.  

Кошумча жайгаштыруу параметрлери:  

Жүгүртүү мөөнөтү  182 күн 
Эмиссия №   BD026190619 
Эмиссиянын көлөмү, млн. сом   250,00 
Кирешелүүлүк (%)   4,71 
Баасы (сом)   9 767,42 
Эмиссия күнү   19.12.2018 
Төлөө күнү   19.06.2019 

 

Датасы: 18.12.2018 

2018-жылдын 18-декабрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн, 91-күн жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,03%, 3,27%, 4,44% жана 4,71% түзгөн.   


Датасы: 17.12.2018 

2018-жылдын 18-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын  №  Эмиссиянын   көлөмү  (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө   мөөнөтү 
BD001181226  1 500 000,0  19.12.2018  26.12.2018 
BD004190116  250 000,0  19.12.2018  16.01.2019 
BD013190320  700 000,0  19.12.2018  20.03.2019 
BD026190619  250 000,0  19.12.2018  19.06.2019 


Датасы: 11.12.2018 

2018-жылдын 11-декабрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 2,97%, 3,20% жана 4,42% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 182-күндүк ноталардын аукциону катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 


Датасы: 10.12.2018 

2018-жылдын 11-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын  №  Эмиссиянын   көлөмү  (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө   мөөнөтү 
BD001181219  1 500 000,0  12.12.2018  19.12.2018 
BD004190109  150 000,0  12.12.2018  09.01.2019 
BD013190313  400 000,0  12.12.2018  13.03.2019 
BD026190612  300 000,0  12.12.2018  12.06.2019 

 

Датасы: 05.12.2018 

Улуттук банкынын жүгүртүү мөөнөтү 91 күндүк ноталардын 2018-жылдын 05-декабрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча көлөмү 300,00 млн. сомду түзгөн.  


Датасы: 04.12.2018 

2018-жылдын 05-декабрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын 91-күндүк ноталарын кошумча жайгаштыруусун ишке ашырат.  

Кошумча жайгаштыруу параметрлери:  

Жүгүртүү мөөнөтү  91 күн 
Эмиссия №   BD013190306 
Эмиссиянын көлөмү, млн. сом   300,00 
Кирешелүүлүк (%)   4,47 
Баасы (сом)   9 888,27 
Эмиссия күнү   05.12.2018 
Төлөө күнү   06.03.2019 

   

Датасы: 04.12.2018 

2018-жылдын 04-декабрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн, 91-күн жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 2,90%, 3,00%, 4,47% жана 4,74% түзгөн.   


Датасы: 03.12.2018 

2018-жылдын 04-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын  №  Эмиссиянын   көлөмү  (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө   мөөнөтү 
BD001181212  1 500 000,0  05.12.2018  12.12.2018 
BD004190102  300 000,0  05.12.2018  02.01.2019 
BD013190306  450 000,0  05.12.2018  06.03.2019 
BD026190605  100 000,0  05.12.2018  05.06.2019 
501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke