Көп каналдуу

Датасы: 27.12.2017

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2018-жылдын үчтүн айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

МКВ            (млн.сом)  
Аукцион  өтө турган  күнү  Чыгаруу  күнү  Каттоо номери  МКВнын чыгаруу көлөмү  Бардыгы болуп 
6 ай  12 ай 
04.01.2018  08.01.2018  GD026180709  50,00      50,00  
11.01.2018  15.01.2018  GD052190114    100,00  100,00  
18.01.2018  22.01.2018  GD026180723  50,00     50,00  
25.01.2018  29.01.2018  GD052190128    100,00  100,00 
Жыйынтыгы:  100,00  200,00  300,00  

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион өтө турган күнү  Чыгаруу күнү  Каттоо номери  Пайыздык чен  Жүгүртүү мөөнөтү  МКОнун чыгаруу көлөмү 
19.01.2018  22.01.2018  GBA10280122  12%  10 жыл  1 000,00  
26.01.2018  29.01.2018  GBA02200129  8%  2 жыл  250,00  
Жыйынтыгы:  1 250,00 


Датасы: 27.12.2017

Улуттук банкынын жүгүртүү мөөнөтү 7 күндүк жана 14 күндүк ноталардын 2017-жылдын 27-декабрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча көлөмү, тиешелүүлүгүнө жараша 100,00 млн. сомду жана 150,00 млн. сомду түзгөн.  


Датасы: 26.12.2017

2017-жылдын 27 декабрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы өзүнүн 7-күндүк жана 14-күндүк ноталарын кошумча жайгаштыруусун ишке ашырат.  

Кошумча жайгаштыруу параметрлери:  

Жүгүртүү мөөнөтү  7 күн  14 күн 
Эмиссия №   BD001180103  BD002180110 
Эмиссиянын көлөмү,   млн. сом   500,0  500,0 
Кирешелүүлүк (%)   2,79  3,28 
Баасы (сом)   9 994,58  9 987,26 
Эмиссия күнү   27.12.2017  27.12.2017 
Төлөө күнү   03.01.2018  10.01.2018 

 

Датасы: 26.12.2017

2017-жылдын 26-декабрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 2,79%, 3,28% жана 5,00% түзгөн.   


Датасы: 25.12.2017

2017-жылдын 26 декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын №  Эмиссиянын көлөмү (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө мөөнөтү 
BD001180103  1 500 000,0  27.12.2017  03.01.2018 
BD002180110  1 000 000,0  27.12.2017  10.01.2018 
BD013180328  500 000,0  27.12.2017  28.03.2018 


Датасы: 22.12.2017

2017-жылдын 22-декабрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 9,20% түзгөн.  


Датасы: 19.12.2017

2017-жылдын 19-декабрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14- күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 2,55%, 3,00%, 4,85% жана 5,00% түзгөн.   


Датасы: 19.12.2017

2017-жылдын 22-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын №  Эмиссиянын көлөмү (миң сом)  Жылдык купон пайызы  Эмиссиянын датасы  Төлөө мөөнөтү  Купондук төлөмдөр 
GBA02191225  200 000,00  8,00%   25.12.2017  25.12.2019  25.06.2018 
25.12.2018 
25.06.2019 
25.12.2019 


Датасы: 19.12.2017

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2017-жылдын декабрь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) чыгаруу көлөмдөрүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу жарыялаганын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы маалымдайт. 

МКВ            (млн.сом)  
Аукцион өтө турган күнү  Чыгаруу күнү  Каттоо номери  МКВнын чыгаруу көлөмү  Бардыгы болуп 
3 ай  6 ай  12 ай 
30.11.2017  04.12.2017  GD026180604     40,00      40,00  
07.12.2017  11.12.2017  GD013180312  10,00         80,00  
GD052181210        70,00  
14.12.2017  18.12.2017  GD026180618    40,00     40,00  
Жыйынтыгы:  10,00   80,00   70,00   160,00  

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион  өтө турган  күнү  Чыгаруу  күнү  Каттоо номери  Пайыздык чен    Жүгүртүү мөөнөтү  МКОнун чыгаруу көлөмү 
01.12.2017  04.12.2017  GBA05221204  11%  5 жыл  300,00  
08.12.2017  11.12.2017  GBA07241211  12%  7 жыл  300,00  
15.12.2017  18.12.2017  GBA03201218  9%  3 жыл  350,00  
22.12.2017  25.12.2017  GBA02191225  8%  2 жыл  200,00  
Жыйынтыгы:   1 150,00 


Датасы: 18.12.2017

Жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКОлордун 2017-жылдын 18-декабрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 214,91 млн. сомду түзгөн.  


Датасы: 18.12.2017

2017-жылдын 19 декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын №  Эмиссиянын көлөмү (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө мөөнөтү 
BD001171227  500 000,0  20.12.2017  27.12.2017 
BD002180103  1 000 000,0  20.12.2017  03.01.2018 
BD004180117  500 000,0  20.12.2017  17.01.2018 
BD013180321  500 000,0  20.12.2017  21.03.2018 


Датасы: 15.12.2017

2017-жылдын 18 декабрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 3 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

Эмиссиянын №  GBA03201218 
Эмиссиянын көлөмү,  млн. сом  318,00 
Кирешелүүлүк (%)  11,00 
Баасы (сом)  95,00 
Чыгаруу күнү  18.12.2017 
Төлөө күнү  18.12.2020 


Датасы: 15.12.2017

2017-жылдын 15-декабрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 11,00 % түзгөн.  


Датасы: 14.12.2017

Жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча 2017-жылдын 14-декабрында өткөрүлгөн аукцион Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин чечими менен кирешелүүлүктүн өзгөрүлмөлүүлүгү жогору болгондугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.   


Датасы: 13.12.2017

2017-жылдын 14-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 Эмиссиянын №  Чыгаруу көлөмү (миң сом)  Чыгаруу күнү  Төлөө мөөнөтү 
GD026180618  40 000,00  18.12.2017  18.06.2018 


Датасы: 13.12.2017

2017-жылдын 15 декабрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын №  Эмиссиянын  көлөмү  (миң сом)  Жылдык купон пайызы  Эмиссиянын  датасы  Төлөө мөөнөтү  Купондук төлөмдөр 
GBA03201218  350 000,00  9,00%  18.12.2017  18.12.2020  18.06.2018 
18.12.2018 
18.06.2019 
18.12.2019 
18.06.2020 
18.12.2020 


Датасы: 12.12.2017

2017-жылдын 12-декабрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 2,49%, 4,90% жана 5,00% түзгөн.   


Датасы: 11.12.2017

Жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКОлордун 2017-жылдын 11-декабрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 500,00 млн. сомду түзгөн.  


Датасы: 11.12.2017

2017-жылдын 12 декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын №  Эмиссиянын көлөмү (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө мөөнөтү 
BD001171220  1 000 000,0  13.12.2017  20.12.2017 
BD004180110  500 000,0  13.12.2017  10.01.2018 
BD013180314  500 000,0  13.12.2017  14.03.2018 


Датасы: 08.12.2017

2017-жылдын 11 декабрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 7 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

Эмиссиянын №  GBA07241211 
Эмиссиянын көлөмү,  млн. сом  500,00 
Кирешелүүлүк (%)  16,20 
Баасы (сом)  82,79 
Чыгаруу күнү  11.12.2017 
Төлөө күнү  11.12.2024 


Датасы: 08.12.2017

2017-жылдын 8 декабрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,20% түзгөн.  


Датасы: 07.12.2017

2017-жылдын 7-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 3 ай жана 12 ай болгон МКВлар боюнча өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин чечими менен тиешелүүлүгүнө жараша 3-айлык МКВлардын аукциону катышуучулардын жетишсиздигине жана 12-айлык МКВлардын аукциону кирешелүүлүктүн өзгөрүлмөлүүлүгү жогору болгондугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.  


Датасы: 05.12.2017

2017-жылдын 07-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын №  Эмиссиянын көлөмү (миң сом)  Эмиссиянын күнү  Төлөө мөөнөтү 
GD013180312  10 000,00  11.12.2017  12.03.2018 
GD052181210  70 000,00  11.12.2017  10.12.2018 


Датасы: 05.12.2017

2017-жылдын 08-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын №  Эмиссиянын көлөмү (миң сом)  Жылдык купон пайызы  Эмиссиянын датасы  Төлөө мөөнөтү  Купондук төлөмдөр 
GBA07241211  300 000,00  12,00%   11.12.2017  11.12.2024  11.06.2018 
11.12.2018 
11.06.2019 
11.12.2019 
11.06.2020 
11.12.2020 
11.06.2021 
11.12.2021 
11.06.2022 
11.12.2022 
11.06.2023 
11.12.2023 
11.06.2024 
11.12.2024 


Датасы: 05.12.2017

2017-жылдын 05-декабрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 2,29%, 4,57% жана 5,00% түзгөн.   


Датасы: 04.12.2017

2017-жылдын 5 декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын №  Эмиссиянын көлөмү (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө мөөнөтү 
BD001171213  500 000,0  06.12.2017  13.12.2017 
BD004180103  1 000 000,0  06.12.2017  03.01.2018 
BD013180307  500 000,0  06.12.2017  07.03.2018 


Датасы: 01.12.2017

2017-жылдын 1 декабрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 14,90% түзгөн.  

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke