Акционерлер тууралуу маалымат

Чыгарылган акциялардын санынын 100% ээ үлүшү менен "Халык Банк Кыргызстан" ААКнын жалгыз акционери "КазакстанЭл Банкы" Акционердик коому болуп саналат.

"Казакстан Эл Банкы" ААК - булөз ишмердигин 95 жылдан ашык убакыттан бери ийгиликтүү жүргүзүп кележаткан Казакстан Республикасындагы тутум түзүүчү ири универсалдуу коммерциялык банк.

Баалуу кагаздар рыногунда банктык   жана башка операцияларды жана иш-аракеттерди жүргүзүүгө карата 2016-жылдын 8-ноябрындагы № 1.2.47/ 230/38/1 лицензия. 2020-жылдын январына карата абалы боюнча Казакстан Республикасынын банктарынын    арасында менчик капиталы боюнча 1-орунду ээлейт.

"Казакстан Эл Банкы" ААККазакстан Республикасынын, Кыргыз Республикасынын, Россиянын, Грузиянын, Тажикстандын жана Өзбекстандын аймактарында банктык, камсыздандыруу, брокердик жана лизингдик ишмердүүлүктү жүзөгө ашырган«Halyk»тобунун курамына кирет.

Структура акционеров на консолидированной основе за предыдущие периоды

Текущие рейтинги АО «Народный Банк Казахстана»

Moody's Investors Service
• Долгосрочные депозиты в иностранной валюте - Ba1
• Краткосрочные депозиты в иностранной валюте - Not prime
• Прогноз рейтинга - Позитивный

Standard and Poor`s
• Долгосрочный кредитный рейтинг эмитента в национальной валюте - BB
• Краткосрочный кредитный рейтинг эмитента в иностранной валюте - B
• Прогноз рейтинга - Стабильный
Fitch Ratings
• Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента - BB+
• Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента - B
• Рейтинг устойчивости - bb+
• Рейтинг поддержки - 4
• Прогноз на долгосрочный рейтинг - Негативный