Бир нече мүнөттө миңдеген чакырымдар! Халык Банктан которулган акчалар ушундай ылдамдык менен учат. Биз кубануу менен Сиздерге дүйнөнүн каалаган жерине акча которуунун ылдам жана жөнөкөй ыкмаларын сунуштайбыз.

Акча которуулар

Акчага кесипкөйлөрдүн көңүл буруусу жана камкордугу зарыл. Ошондо алар күн эмес, саат сайын көбөйүп, көздү кубантып жана эртеңки күнгө ишеним берет.

Депозиттер

Акча которууларды жана кызмат көрсөтүүлөргө төлөөнү жүргүзүүдө өзүңүздүн күндөлүк эсептериңизди башкаруу үчүн жөнөкөй жана ыңгайлуу курал.

Интернет-банкинг

Урматтуу кардарлар жана өнөктөштөр!

Сиздерге «Кыргызтелекомдун» учурдагы тармактары кайра түзүлгөндүгүнө (реконструкция) байланыштуу, 2019-жылдын 1-декабрына чейин«Халык Банк Кыргызстан – Ош» филиалынын телефондорунун шаардык номерлериөзгөрө тургандыгы тууралуу билдиребиз:

• мурдагы номер 2-14-72 жаңы 7-14-72 номерине алмашылат
• мурдагы номер 2-14-73 жаңы 7-41-70 номерине алмашылат
• мурдагы номер 2-78-11 жаңы 7-20-87 номерине алмашылат
• мурдагы номер 2-09-79 жаңы 7-09-79 номерине алмашылат
• мурдагы номер 2-00-22 жаңы 7-00-20 номерине алмашылат
• мурдагыномер 2-33-33 жаңы 7-02-22 номерине алмашылат

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke