Көп каналдуу

Тысячи километров за несколько минут! С такой скоростью летят денежные переводы Халык Банка. Мы рады предложить Вам простые и быстрые способы отправки денег в любую точку мира.

Денежные переводы

Деньгам необходимы внимание и забота профессионалов. Тогда они будут расти не по дням, а по часам, радуя глаза и вселяя в душу спокойствие за день завтрашний.

Депозиты

Простой и удобный инструмент для управления своими текущими счетами для осуществления финансовых переводов и оплаты услуг.

Интернет-банкинг

«Халык Банк Кыргызстан» ААК «Казакстан Эл Банкы» АК FASTER КРУБ тарабынан акча которуулардын эл аралык системаларынын операторлорунун реестрине киргизилгендигин билдирет. Толук маалымат менен «Тазабек» МА http://www.tazabek.kg/news:1556058 сайтынан таанышууга болот.

Faster (ФАСТЕР) – бул эсеп ачпастан эл аралык экспресс-акча которуу системасы.

Faster Казакстан Республикасында, ошондой эле жакынкы жана алыскы өлкөлөрдө кардарлардын акча которууларды тез жана ыңгайлуу жөнөтүүсүнө/алуусуна мүмкүндүк берет.

Fasterдинартыкчылыктары:

- тейлөө пункттарынын кеңири жайылган тарамы;
- которуулар жөнөтүлгөндөн кийин аны бир нече минутанын ичинде эле алууга болот;
- которуулар банктык эсеп ачпастан жүргүзүлөт;
- акчаларды ар кандай валюталарда: тенге, россия рубли, АКШ долл. жана евро менен которууга болот. Муну менен бирге которуунун максималдуу суммасы - 3 млн. тенге, 10 миң $, 10 миң €, 500 миң рубль.

«Халык Банк Кыргызстан» бөлүмдөрүндө  Faster акча которуу системасынын кызматтары менен колдонуу мүмкүн.

faster 1200х800 для новости

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke