Бир нече мүнөттө миңдеген чакырымдар! Халык Банктан которулган акчалар ушундай ылдамдык менен учат. Биз кубануу менен Сиздерге дүйнөнүн каалаган жерине акча которуунун ылдам жана жөнөкөй ыкмаларын сунуштайбыз.

Акча которуулар

Акчага кесипкөйлөрдүн көңүл буруусу жана камкордугу зарыл. Ошондо алар күн эмес, саат сайын көбөйүп, көздү кубантып жана эртеңки күнгө ишеним берет.

Депозиттер

Акча которууларды жана кызмат көрсөтүүлөргө төлөөнү жүргүзүүдө өзүңүздүн күндөлүк эсептериңизди башкаруу үчүн жөнөкөй жана ыңгайлуу курал.

Интернет-банкинг

Урматтуу кардарлар!

2019-жылдын 13-майынан тартып юридикалык жактар үчүн банктын кызматтарына жаңы тарифтердин күчүнө киргендиги жөнүндө сиздерге билдиребиз. Өзгөрүүлөр ПОС – терминалдар аркылуу соода ишканаларын/сервисти тейлөө үчүн комиссиялар бөлүгүндө болду:

Кызматтардын аталышы Банктын тарифи, салыктарды эсепке алуу менен Эскертүү
6. Башка операциялар
6.9 ПОС – терминалдар аркылуу соода ишканаларын/сервисти тейлөө үчүн комиссия    
  VISAкарточкалары боюнча 2 % Операциянын суммасынан
  Элкарт карточкалары боюнча 1,5 % Операциянын суммасынан

 

new tarif

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke