Юридикалык жактарүчүн«Бизнес-Авто»автоунаага кредит берүү программасы

Максаттуу топ Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык түзүлгөн юридикалык жактар, юридикалык жакты уюштуруусуз жеке ишкерлер, дыйкан (фермердик) чарбалары.
Карыз алуучуга карата талаптар 6 айдан кем эмес учурда иштеп жаткан бизнеске кредит берилет; бизнести баштоого кредит берилбейт.
Кредиттин валютасы Улуттук валюта (КР сому), АКШ доллары
Максаттуубагыты Коммерциялык максаттар үчүн транспорттук каражаттарды жана атайын техникаларды сатып алуу
Кредиттер боюнча сыйлыктын чени

- сом менен 17% дан 18% чейин

(натыйжалуу пайыздык чени 20,01% өйдө)

- АКШ долларында12% дан 14% чейин

(натыйжалуу пайыздык чени 14,17% өйдө)

Баштапкы мүчөлүк салым - сатылып алына турган автотранспорт/атайын техника жана/же коммерциялык/коммерциялыкэмес дайындалыштагы кыймылсыз мүлктүн наркынан 30% кем эмес
Күрөө сатылып алына турган автотранспорт/атайын техника жана/же коммерциялык/коммерциялык эмес дайындалыштагы кыймылсыз мүлк
Кредиттинмөөнөтү 3 айдан 60 айга чейин
Кредиттик каражаттарды берүү менен байланышкан комиссиялар Банктын колдонуудагы тарифтерине ылайык

Ушул кызмат көрсөтүү боюнча толук маалыматты Банктын филиалдарынын телефондору боюнча ала аласыздар:

Бишкекш. : +996 (312)32-32-32, 56-56-56, 34-34-24,68-68-68;

Кара-Балта ш.: +996 (3133) 3-32-36, 3-29-42;

Ош ш.: +996 (3222) 5-58-00, 2-14-73;

Кара-Суу ш.: +996 (3222) 4-21-00, (3232) 5-00-85;

Жалал-Абад ш.: +996 (3722) 2-32-17, 5-09-83, (312) 29-30-39;

Чолпон-Ата ш.: +996 (3943) 4-23-41, 4-23-86.

Каракол ш.: +996 (3922) 5-51-41.

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke