Программа бизнес субъекттерине кредиттерди берүүнү карайт жана төмөндөгү багыттар боюнча негизги каражаттарды сатып алууга, жаңылоого, кеңейтүүгө жана модернизациялоого багытталган:

 • агро өндүрүштүк комплекси;
 • айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү жана даярдоо;
 • тигүү жана текстиль өнөр жайы;
 • кайра иштетүү өнөр жайы;
 • тоо кен жана меттеллургия өндүрүшү;
 • транстпорт;
 • инфраструктураны өнүктүрүү ( анын ичинде туризм инфраструктурасын) медицина жана билим берүүошондой эле узак мөөнөттүүөндүрүштүк инвестициялар.

Кредиттин суммасы

 • 20 000 баштап 1 000 000 АКШ долл. чейин (КРУБ курсу боюнча улуттук валютадагы эквиваленти).

Пайыздык чен

 • сом менен – жылдык 9% (натыйжалуу пайыздык чен 9,36% баштап);
 • АКШ доллары менен – жылдык 5% (натыйжалуу пайыздык чен 5,11% баштап).

төмөнкү багыттарды каржылоодон башка:

 • Бишкек шаарынын туризм инфраструктурасын жакшыртуу;
 • Билим инфраструктурасын жакшыртуу;

Бизнес субъекттери үчүн жогоруда көрсөтүлгөн багыттар боюнча:

 • кыргыз сому менен жылдык 11% түзөт, (натыйжалуу пайыздык чени 11,55%дан өйдө)
 • АКШ доллары менен жылдык 7% түзөт, (натыйжалуу пайыздык чени 7,21% дан өйдө).

Кредит берүү мөөнөтү

 • максималдуу кредит берүүнүн мөөнөтү 5 жылга чейин түзөт.

Кредитти тындыруу

 • Пайыздарды жана негизги сумманы ай сайын төлөө (аннуитет);
 • Негизги карызды ай сайын, квартал сайын, 6 айда бир жолу тындыруу менен, тең үлүштүк болушу мүмкүн;
 • 6 ай өткөндөн кийин толук мөөнөтүнөн мурда тындырууга болот.

Күрөөнүн түрү

 • Коммерциялык/коммерциялык эмес багыттагы кыймылсыз мүлк.

Кредит берүү зонасы

 • Кыргыз Республикасы.

Бизнестин финансылык абалынын күрөөнүн үстүнөн артыкчылыгы.

Максаттуу багыты РКӨФ каржылоо программасына шайкеш келген, зайымдарды кайра каржылоо компоненти каралган.

Эскертүү. Банк эсептешүү-кассалык тейлөө боюнча белгиленген тарифтерди жана кредиттер жана депозиттер боюнча пайыздык чендерди өзгөртүү, ошондой эле кардар менен макулдаштыруу боюнча жекече тарифтерди/пайыздык чендерди рынок шарттарына жараша, ыйгарым укуктуу органдын чечимине ылайык, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык белгилөө укугун өзүнө калтырат.

Бул кызмат көрсөтүү боюнча кеңири маалыматты Сиз Банктын филиалдарындагы төмөндөгү телефондор аркылуу ала аласыз:

Бишкек ш.: +996 (312) 32-32-32, 56-56-56, 34-34-24, 68-68-68;

Кара-Балта ш.: +996 (3133) 3-32-36, 3-29-42;

Ош ш.: +996 (3222) 5-58-00, 2-14-73;

Кара-Суу ш.: +996 (3222) 4-21-00, (3232) 5-00-85;

Жалал-Абад ш.: +996 (3722) 2-32-17, 5-09-83, (312) 29-30-39;

Чолпон-Ата ш.: +996 (3943) 4-23-41, 4-23-86;

КРЕДИТТЕР 500 000 баштап 1 млн. АКШ долл. чейин – чалыңыздар +996 (312) 32-38-60.

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke