АКЦИЯ! Бизнес үчүн кредиттер жылдык 12% дан баштап!

Экспресс  

Кредиттин суммасы: 500 дөн 2000 АКШ долларына чейин / улуттук валют. эквиваленти

% чени* (жылдык) Натыйжалуу % чени____ дан өйдө
АКШ доллары Сом АКШ доллары Сом
22% - 25% 29,5% 29,24%дан өйдө 39,14%дан өйдө

 

Микро

Кредиттин суммасы::  2001 АКШ долларынан 19 999 АКШ долларына чейин / улуттук валют. эквиваленти

% чени (жылдык) Натыйжалуу % чени
АКШ доллары Сом АКШ доллары Сом
17% - 20% 21% -  25%  19,21 %дан өйдө 24,01%дан өйдө

 

Бизнес смол

Кредиттин суммасы % чени* (жылдык) Натыйжалуу % чени
АКШ доллары Сом АКШ доллары Сом АКШ доллары Сом
20 000 ден 
50 000 $ чейин

20 000$ эквивалентинин суммасынан

улуттук валютада 3 500 000 чейин

17% - 18% 20%дан өйдө 18,79%дан өйдө 22,35%дан өйдө
50 001ден 100 000 $ чейин 3 500 001ден 
7 000 000 чейин
14% - 18% 19%дан өйдө 15,32%дан өйдө 21,15%дан өйдө
100 001ден
200 000 $ чейин
7 000 001ден 
14 000 000 чейин
14%дан өйдө 18%дан өйдө 15,32%дан өйдө 19,96%дан өйдө
200 001ден    500 000 $ чейин 14 000 001ден 500 000$ улуттук валютадагы эквивалентинин суммасына чейин 12%дан өйдө 17%дан өйдө 13,06%дан өйдө 18,79%дан өйдө

 

 Бизнес смол Евродо

Кредиттин суммасы % чени* (жылдык)  Натыйжалуу % чени   Кредиттин мөөнөтү
 20 000-100 000 Евро  9%-10% жылдык  9,77% дан

   

36 айга чейин

 100 001-200 000 Евро  8%-9% жылдык  8,69% дан
 200 000 Евродон жогору  7%-8% жылдык  7,61% дан

 

Бул кызмат көрсөтүү боюнча кеңири маалыматты Сиз төмөндөгү телефондор аркылуу: +996 (312) 32-32-32, 34-34-24, 56-56-56, 68-68-68 жебанктын филиалдарынан же аманат кассаларынан алааласыз.

*Банк эсептешүү-кассалык тейлөө боюнча белгиленген тарифтерди жана кредиттер жана депозиттер боюнча пайыздык чендерди өзгөртүү, ошондой эле кардар менен макулдаштыруу боюнча жекече тарифтерди / пайыздык чендерди рынок шарттарына жараша, ыйгарым укуктуу органдын чечимине ылайык,  Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык белгилөө укугун өзүнө калтырат.

Кредитти ким ала алат:
• ·Жеке ишкерлер (ЖИ);
• ·Юридикалык жактар (ЖЧК, АК).

Кредиттин кандай максаттарга берилет:
• ·Товарларды, чийки заттарды жана материалдарды сатып алуу үчүн;
• ·Өндүрүштүк же көрсөтүлүүчү кызматтардын көлөмүн көбөйтүү үчүн;
• ·Жабдуу жана транспорт сатып алуу үчүн;
• ·Кыймылсыз мүлктү сатып алуу, куруу жана оңдоо үчүн;
• ·Коммерциялык иш жүргүзүү үчүн;
• ·Башка капиталдык салымдар үчүн.

Кабыл алынуучу күрөөнүн түрлөрү:
• ·Жүгүртүүдөгү товарлар;
• ·Жабдуу;
• ·Автотранспорт;
• ·Коммерциялык/коммерциялык эмес багыттагы кыймылсыз мүлк;
• ·Депозиттер;

Кредитти берүүнүн формасы:
• ·Кредит накталай же накталай эмес формада АКШ доллары менен берилиши мүмкүн.

Кредитти тындыруу:
• ·Пайыздарды жана негизги сумманы ай сайын төлөө;
• ·Бизнестин өзгөчөлүктөрүнө ылайык, пайыздарды төлөөнүн жана кредитти кайтарып берүүнүн жеке графиги болушу мүмкүн.

Акысыз:
• ·Кардарга кеңеш берүү;
• ·Финансылык талдоо;
• ·Күрөө менен камсыздоону баалоо;
• ·Өздүк эсепти ачуу.

Кепилдейбиз:
• ·Ар бир кардарга жекече мамиле;
• ·Өтүнмөлөрдү кыска мөөнөттө кароо;
• ·Купуялуулук.

% чени (жылдык)

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke