Халык Банктын корпоративдик кредитик аалаганнатый жалу иштеп жаткан юридикалык жакты – Банктын жана башка кредит орлордуналдын дааткарылбаган милдеттенмелери жок болгон, КР резидентин / жеке ишкерди тартаалат.

Кредитин суммасы  пайыздык чен* (жылдык)

% натыйжалуу пайздык

Доллар

АКШ

Сом Доллар АКШ Сом

Доллар

АКШ

Сом
500 001 $ - 700 000$ 35 000 001 – 49 000 000 11% баштап 16,5% баштап

11,9 % баштап

18,2% баштап
700 001 $ баштап 49 000 000 баштап 10% баштап 10,98% баштап

 

Корпоративдик кредиттерди берүүнүн шарттары:

Корпоративдик кардарларга белгилүү талаптар коюлат:

  • кредиттер иштеп жаткан бизнести кеңейтүүгө берилет (баштапкы бизнес каржыланбайт);
  • бизнес 1 жылдан кем эмес иштеши керек;
  • өтүмдүү күрөөнүн (кыймылсыз жана кыймылдуу мүлк) болушу.

Кредиттик (Кредиттик линияны) берүүнүн шарттары

  • Иштеп турган бизнестин болушу.

Эскертүү. Банк эсептешүү-кассалык тейлөө боюнча белгиленген тарифтерди жана кредиттер жана депозиттер боюнча пайыздык чендерди өзгөртүү, ошондой эле кардар менен макулдаштыруу боюнча жекече тарифтерди/пайыздык чендерди рынок шарттарына жараша, ыйгарым укуктуу органдын чечимине ылайык, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык белгилөө укугун өзүнө калтырат.

Кредиттик операциялар жөнүндө кененирээк маалыматты Сиз «Халык Банк Кыргызстан» ААК Корпоративдик кредит берүү башкармалыгынан төмөндөгү телефон боюнча ала аласыз: +996 (312) 32-38-60.

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke