Көп каналдуу

«ХалыкБанкКыргызстан» ААКюридикалыкжактаргасалымдардынийкемдүүшарттарынсунуштайт. Кардарларэркинкаражаттарынмөөнөттүүдепозиткесоммененда, АКШдолларымененда, 6 айдан 2 жылдыкмөөнөткөжайгаштыруугамүмкүнчүлүгүбар.

Башкармалыктын 28.06.2019-ж. №37-7 буйругуна ылайык, пайыздык чендери жана шарттары 08.07.2019-ж. тартып күчүнө кирет.

"Мөөнөттүү" депозити
Мезгили (ай) % чен, KGS % чен, АКШ $

Пайыздарды төлөө – депозиттин мөөнөтү бүткөндөн кийин.

Юридикалык жак депозитти мөөнөттүү алган учурда, пайыздар талапкылганга чейин чени боюнча эсептелет, б.а. 0%.

Депозитти ачуу учурундагы минималдык сумма – 100 000 сом / 2500 АКШ $ .

6 4,5 % -
9 5,5% -
12 8,5% 1,5 %
18 9,5% 2 %
24 10,0 % 2,5 %

 

"Талап кылганга чейин" депозити
Мезгили (ай) % чен, KGS % чен, АКШ $ % чен чет элдик валютада, АКШ $ башка
- 0 0 0

 

Банк эсептешүү-кассалык тейлөө боюнча белгиленген тарифтерди жана кредиттер жана депозиттер боюнча пайыздык чендерди өзгөртүү, ошондой эле кардар менен макулдаштыруу боюнча жекече тарифтерди/пайыздык чендерди рынок шарттарына жараша, ыйгарым укуктуу органдын чечимине ылайык, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык белгилөө укугун өзүнө калтырат.

* Натыйжалуу пайыздык чени мөөнөттүү депозиттери боюнча сом менен түзөт жылдын 4,56 % чейин 10,45 % , АКШ доллары менен-жылдын 1,51 % чейин 2,53%, жайгашуу шарттарына жараша депозиттин.

Бул кызмат боюнча дагы кенен маалыматты төмөнкү телефондор боюнча ала аласыздар: 

Бишкек шаары. +996 (312) 32-32-32, 56-56-56, 34-34-24, 68-68-68;
Кара-Балта ш.: +996 (3133) 3-32-36, 3-29-42;
Ош ш.: +996 (3222) 5-58-00; 4-42-38;
Кара-Суу ш.: +996 (3222) 4-21-00, 5-09-85;
Чолпон-Ата ш.: +996 (3722) 2-32-17, 5-09-83, (312) 29-30-39;
Чолпон-Ата ш.: +996 (3943) 4-23-41, 4-23-86,

же банктын филиалдарынан же аманат кассаларынан.

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke