Эсептешүү-кассалык тейлөө

Халык Банк өз кардарларына, сапаттын дүйнөлүк стандартына туура келүүчү эсептерди ачуу жана жүргүзүү боюнча операциялардын кеңири спектри менен сунуштайт.

Банк жогорку ишенимдүүлүктү кепилдейт.

Сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, Халык Банк документтердин стандарттык пакети менен эсеп счетун (1 сааттын ичинде) мөөнөттүү ачууну сунуштайт.

 

Депозиттер

Акча - бала сыяктуу! Аларга да профессионалдык камкордугу жана көңүл буруусу керек. Ошондо алар күн эмес, саат сайын өсөт жана эртеңки күн үчүн бейпилдик берип, көздү кубантып, жан дүйнөгө ишеним берет. Акча - жаңы акчаны жасашы керек! Каражаттарды эң пайдалуу жана ыңгайлуу каражатты жайгаштыруучу ишенимдүү вариант - Халык Банктын депозиттери. Биз сиздерге сом жана АКШ долларындагы депозиттердин кеңири ассортиментин кубануу менен сунуштагыбыз келет, алардын ар бири уникалдуу жана жеке Сиз үчүн абдан ыңгайлуу. Халык Банктын депозиттери Сизге бир гана акчаны сактап бербестен, аларды көбөйтүп да берет. Сураныч, депозиттердин шарттары менен таанышып алыңыз. Сиз, өзүңүзгө баарынан туура келген депозитти тандап аласыз деп ишенебиз!

 

Насыялар

Сиздин ишиңиз өнүгүп жатат. Бирок, кандайдыр бир учурда кошумча акча керек болуп калды. Мисалы, айлантуу каражаттарын толтурууга же жабдууну сатып алууга. Сизге, биздин орто жана чакан бизнес үчүн насыя берүү программаларыбызды колдонууну сунуштайбыз. Корпоративдик кардарларда насыя берүүнүн алкагында, инвестициялык максаттарды каржылоого айлантуу капиталын кыска мөөнөттүү, орто мөөнөттө жана узак мөөнөттүү каржылоо ишке ашырылат. Зайымчыларга, банк зайымдары, кепилдиктер жана аккредативдер сыяктуу каржы шаймандарынын кеңири спектрин колдонуу мүмкүнчүлүгү берилет.

Банк каржылоону өз алдынча жүргүзүү мүмкүндүгүнө ээ, аны өз каражатынын эсебинен да, тартылган чет элдик каржы институттарынын каражатынан да жүргүзө алат.

 

Интернет-банкинг

Интернет-банкинг - бул Сизге интернет аркылуу өз каражаттарыңызды башкарууга, ошондой эле төлөмдөрдү жана акча которууларын жүргүзүүгө мүмкүндүк бере турган, банк тейлөөсүн аралыктан аткарган тутум.

Бул тутумду колдонуу эсептер боюнча накталай эмес операцияларды аралыктан жүргүзүүгө, эсептешүү счетторундагы акча каражатынын калдыгы туурасында актуалдуу маалыматтарды алууга, өзү каалаган мезгил үчүн, операциялардын жүргүзүлүшүн тастыктаган эсеп боюнча көчүрмөлөрдү алууга мүмкүндүк берет.

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke