«Автотранспорт сатып алууга карата» программасы боюнча кредиттөөнүн негизги шарттары.

 • Максаттуу топ– жеке жактар – КР резиденттери,
 • 21 жаштан 65 толук жашка чейин,
 • Максаттуу багыты– кредиттер соода уюмдарынан жана атайын авто борборлордон жаңы, ошондой эле мурда колдонулган автотранспортту сатып алууга берилет. Ушул программанын алкагында берилген кредит милдеттүү түрдө максаты боюнча колдонулушу керек болуп саналат жана кийин текшерилет.
 • Кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктү камсыздоо Карыз алуучунун эсебинен жүргүзүлөт.
 • Кредиттик арызды кароо мөөнөтү – 3 жумуш күн.
Параметрлери

Автотранспортту экинчи

рыноктон сатып алуу

Автотранспортту *автосало

-өнүктөш аркылуу сатып алуу

Автотранспортту «Asiamotors»

автосалон-өнүктөш аркылуу сатып алуу

Автотранспортту

ОсОО «Kiamotors»

оноктош -

автосалогу аркылуу

сатып алуу

Кредиттин

максималдуу

суммасы

100 000 АКШ долл. чейин

(сом эквивалентинде)

100 000 АКШ долл. чейин

(сом эквивалентинде)

100 000 АКШ долл.

чейин (сом эквивалентинде)

100 000

долл АКШ

(сом экиввалентинде)

Кредиттин

минималдуу

суммасы

1000 АКШ долл.

(сом эквивалентинде)

1000 АКШ долл.

(сом эквивалентинде)

1000 АКШ долл. (сом эквивалентинде)

100 000

долл АКШ

(сом экиввалентинде)

Кардардын

жеке

өзүнүн

катышуусу

30% дан баштап программага жараша 20%-30%

Сатылып алына турган

автотранспорттун баасынан-30%

Автонун

баасынан

20% башталат

Кредиттин

валютасы

сом, АКШ долл. сом, АКШ долл. сом, АКШ долл. Сом, АКШ доллары

Кредиттин

мөөнөтү

5 жылга чейин 5 жылга чейин 3 жылга чейин  ** 5 жылга чейин *** 2,5 жылга чейин

Пайыздык

чени

АКШ дол.

13% (натыйжалуу

пайыздык

чени 14.04% төн)

12% (натыйжалуу

пайыздык

чени 12.91% ден)

9% (натыйжалуу пайыздык чени 10.01% ден) 4.5% (натыйжалуу пайыздык чени 5,46%) 0%  (натыйжалуу пайыздык чени  0.78%)
сом

19% (натыйжалуу

чени 21.0%ден)

18% (натыйжалуу

чени 19.81%)

12% (натыйжалуу чени 13,4% төн) 12% ( натыйжалуу пайыздык чени  13.66%)   0% (натыйжалуу пайыздык чени  0.78)

 


** «Лоялдуу насыялоо» программасы
*** «Узартуу менен акы толоо» программасы

 

Стандарттуу кредиттик арызды кароо үчүн

арыз берүүчү тарабынан бериле турган документтердин минималдуу тизмеси:

 1. Арыз
 2. Арыз берүүчүнүн паспорту
 3. Арыз берүүчүнүн кирешелерин тастыктоочу документтери

«Халык Банк Кыргызстан» ААКнын өнөктөш-автосалондорунун даректери:

 • ASIAMOTORS– Кыргызстандагы Hyundai, Mercedes-Benz, Renault и LADA автоунааларынын расмий өкүлү.

Дареги: Бишкек ш., Анкара көч., 5.

Тел.: +996 (312) 530 003.

 • ЭСТОКАДА АВТО БОРБОРУ – Кыргызстандагы BMW расмий импортёру.

Дареги: Бишкек ш., Абдырахманов көч., 327.

Тел.: +996 (312) 37 67 70.

 • KIAMOTORS – Кыргызстандагы KIAавтоунааларынын расмий өкүлчүлүгү.

Дареги: Бишкек ш., Жукеев-Пудовкин көч., 85/4.

Тел.: +996 (312) 97 63 99.

 • БИШКЕК ТОЙОТА БОРБОРУ – Кыргызстандагы Toyota Motor Corporation расмий дилери.

Дареги: Бишкек ш., Горький көч.,1.

Тел.: +996 (312) 51 08 55.

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke