«КЕЧИКТИРИЛГИС МУКТАЖДЫКТАРГА - ЭКСПРЕСС» керектөө кредити

Максаты: бардык керектөө максаттары (саякаттар, оңдоолор, дарылануу, эмерек/техника сатып алуу, салтанаттарды (тойлорду) өткөрүү ж.у.с.).

Валютасы: КРсому, АКШ долл.

Минималдуу сумма: 25000 сом/ 300 АКШ долл.

Максималдуу сумма: 250000 сом/ 3 000 АКШ долл.

Кредиттин мөөнөтү: 3 айдан 2 жылга чейин.

Чендери: КР сому менен жылдык 25-27 % өйдө (натыйжалуу пайыздык чени – 30,7% өйдө)

АКШ долл. менен жылдык 22-25 % өйдө (натыйжалуу пайыздык чени – 26,9 % өйдө)

Күрөө: кыймылдуу мүлк, кепилдик

Артыкчылыктары: арызды тез арада кароо – 3 жумуш күнгө чейин, документтердин минималдуу пакети.

Ушул кредиттик продукт боюнча болжолдуу төгүмдөр (мөөнөтү 2 жыл):

Кредиттинсуммасы
(Сом)
Ай сайын төгүмдөр (27%)
25 000 1 360
50 000 2 719
100 000 5 438
150 000 8 157
200 000 10 876
250 000 13 595
Кредиттинсуммасы
(Долл.США)
Ай сайын төгүмдөр (25%)
300 16
500 27
1 000 53
1 500 80
2 000 107
3 000 160

Так эсептөөнү алуу үчүн Банктын бөлүмдөрүнө кайрылууну өтүнөбүз.

«КЕЧИКТИРИЛГИС МУКТАЖДЫКТАРГА»керектөөчү кредиттер

Кредиттин мөөнөтү:

• улуттук валютада жана АКШ долларында толук 7 жылга чейин.

Сыйлыктын чени:

• улуттук валютада жылдык 18% дан өйдө (натыйжалуу пайыздык чени 20% дан өйдө);
• АКШ долларында жылдык 1
6% өйдө (натыйжалуу пайыздык чени 17.06% дан өйдө).

Кредит алуу үчүн өздүк каражаттарды салуу талап кылынбайт.

Кредиттин валютасы: улуттук валюта жана АКШ доллары.

Арызды кароо мөөнөтү:5 жумуш күндөн ашык эмес.

Кредиттин минималдуу суммасы : 2 500$ (сомдук эквивалент).

Кредиттин максималдуу суммасы:30 000$ (сомдук эквивалент).

Кредит каалаган (коммерциялык мүнөздө эмес) максаттардын бардыгына берилет.

Кредитти берүү, накталай же накталай эмес формада жүргүзүлөт .

Күрөө – кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк.

«Кечиктирилгис муктаждыктарга» керектөөчү программа боюнча (мөөнөтү 5 жыл) ай сайын төлөнүүчү болжолдуу сумма.

Кредиттин суммасы

(СОМ)

Ай сайын төлөнүүчү төлөмдөр (20%)
200 000 5 299
300 000 7 948
400 000 10598
500 000 13 247
700 000 18 546
1 000 000 26 494
1 300 000 34 442

Кредиттин суммасы

(USD)

Ай сайын төлөнүүчү төлөмдөр (17%)
2 500 62
3 000 75
5 000 124
7 000 174
10 000 249
15 000 373
20 000 497

Так эсептөөнү алуу үчүн Банктын бөлүмдөрүнө кайрылууну өтүнөбүз.

Эскертүү. Кредиттер жана депозиттер боюнча эсептик-кассалык тейлөө жана пайыздык чендер боюнча түзүлгөн тарифтерди өзгөртүү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, ыйгарым укуктуу органдын чечимибоюнча рыноктук шарттарга жараша, жекече тарифтерди/пайыздык чендерди кардар менен макулдашуу боюнча түзүү укугун Банк өзүндө калтырат.

Ушул маалымат боюнча толугураак маалыматты Сиз биздин  контакт борбордон (0-312) 988-330,  (0555) 988 330, (0770) 988-330, (0706) 988 330  телефондору же банктын филиалдарынан же сактык кассаларынан биле аласыз .

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke