Көп каналдуу

«КЕЧИКТИРИЛГИС МУКТАЖДЫКТАРГА - ЭКСПРЕСС» керектөө кредити

Максаты: бардык керектөө максаттары (саякаттар, оңдоолор, дарылануу, эмерек/техника сатып алуу, салтанаттарды (тойлорду) өткөрүү ж.у.с.).

Валютасы: КРсому, АКШ долл.

Минималдуу сумма: 25000 сом/ 300 АКШ долл.

Максималдуу сумма: 250000 сом/ 3 000 АКШ долл.

Кредиттин мөөнөтү: 3 айдан 2 жылга чейин.

Чендери: КР сому менен жылдык 25-27 % (натыйжалуу пайыздык чени – 30,85% өйдө)

АКШ долл. менен жылдык 22-25 % (натыйжалуу пайыздык чени – 27,02 % өйдө)

Күрөө: кыймылдуу мүлк

Артыкчылыктары: арызды тез арада кароо – 3 жумуш күнгө чейин, документтердин минималдуу пакети.

Ушул кредиттик продукт боюнча болжолдуу төгүмдөр (мөөнөтү 2 жыл):

Кредиттинсуммасы
(Сом)
Ай сайын төгүмдөр (27%)
25 000 1 360
50 000 2 719
100 000 5 438
150 000 8 157
200 000 10 876
250 000 13 595

 

Кредиттинсуммасы
(Долл.США)
Ай сайын төгүмдөр (25%)
300 16
500 27
1 000 53
1 500 80
2 000 107
3 000 160

Так эсептөөнү алуу үчүн Банктын бөлүмдөрүнө кайрылууну өтүнөбүз.

«КЕЧИКТИРИЛГИС МУКТАЖДЫКТАРГА»керектөөчү кредиттер

Кредиттин мөөнөтү:

• улуттук валютада жана АКШ долларында толук 5 жылга чейин.

Сыйлыктын чени:

• улуттук валютада жылдык 20% (натыйжалуу пайыздык чени 22.50% дан өйдө);
• АКШ долларында жылдык 17% (натыйжалуу пайыздык чени 18.92% дан өйдө).

Кредит алуу үчүн өздүк каражаттарды салуу талап кылынбайт.

Кредиттин валютасы: улуттук валюта жана АКШ доллары.

Арызды кароо мөөнөтү: 10 жумуш күндөн ашык эмес.

Кредиттин минималдуу суммасы : 2 500$ (сомдук эквивалент).

Кредиттин максималдуу суммасы: 20 000$ (сомдук эквивалент).

Кредит каалаган (коммерциялык мүнөздө эмес) максаттардын бардыгына берилет.

Кредитти берүү, накталай же накталай эмес формада жүргүзүлөт .

Төлөөгө жөндөмдүүлүгүн тастыктоо – Арыз ээсинин иштеген жеринен (акыркы 12 ай үчүн), жүргүзүлө турган бардык чегерүүлөрдү көрсөтүү менен жетекчи, башкы бухгалтер тарабынан колдору коюлган, мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн маалымат кат же Арыз берүүчүнүн коммерциялык иш-аракеттерин тастыктоочу документтеринин (түп нускалары менен салыштырылган) көчүрмөлөрү (акыркы 3 ай үчүн патенттеринин көчүрмөлөрүн, же жеке ишкердин күбөлүгү, же арыз берүүчүнүн иш-аракеттерине жараша башка документтеринин көчүрмөлөрү) талап кылынат, ошондой эле арыз берүүчүнүн жеке камсыздоо эсебинен маалыматтар жөнүндө Социалдык фонддон маалымат кат талап кылынат.

Күрөө – кыймылсыз мүлк.

«Кечиктирилгис муктаждыктарга» керектөөчү программа боюнча (мөөнөтү 5 жыл) ай сайын төлөнүүчү болжолдуу сумма.

Кредиттин суммасы

(СОМ)

Ай сайын төлөнүүчү төлөмдөр (20%)
200 000 5 299
300 000 7 948
400 000 10598
500 000 13 247
700 000 18 546
1 000 000 26 494
1 300 000 34 442

 

Кредиттин суммасы

(USD)

Ай сайын төлөнүүчү төлөмдөр (17%)
2 500 62
3 000 75
5 000 124
7 000 174
10 000 249
15 000 373
20 000 497

Так эсептөөнү алуу үчүн Банктын бөлүмдөрүнө кайрылууну өтүнөбүз.

ИПОТЕКАЛЫК БОНУС - бул программа «Ипотека Стандарт» багыт боюнча, б.а. кепилдик боюнча салымсыз, ипотекалык программаларга гана таркатылат.

Программанын кыскача шарттары:

Пайыздык чени – жылдык 19% (натыйжалуу пайыздык чени 21.08%дан өйдө).

Арызды кароо мөөнөтү – 10 жумуш күнгө чейин.

Кредиттөө мөөнөтү – биринчи (ипотекалык) кредит боюнча төлөп тындыруу мөөнөтүнөн ашпашы керек, бирок 114 айдан ашык эмес.

Кредит бериле турган валюта - биринчи кредит берилген валютада.

Кредиттин минималдуу мөөнөтү 6 ай.

Кредит накталай, ошондой эле накталай эмес түрдө жүргүзүлөт.

Кредит төмөнкү шарттарда берилет:

• биринчи кредиттин мөөнөтү 6 айдан кем эмес;
• «Ипотекалык бонус» программасы боюнча кредиттин мөөнөтү биринчи (ипотекалык) кредит боюнча төлөп тындыруу мөөнөтүнөн ашпашы керек, бирок 114 айдан ашык эмес.

Эскертүү. Кредиттер жана депозиттер боюнча эсептик-кассалык тейлөө жана пайыздык чендер боюнча түзүлгөн тарифтерди өзгөртүү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, ыйгарым укуктуу органдын чечимибоюнча рыноктук шарттарга жараша, жекече тарифтерди/пайыздык чендерди кардар менен макулдашуу боюнча түзүү укугун Банк өзүндө калтырат.

Ушул маалымат боюнча толугураак маалыматты Сиз (0-312) 32-32-32, 56-56-56, 34-34-24, 68-68-68 телефондору же банктын филиалдарынан же сактык кассаларынан биле аласыз .

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke