Көп каналдуу

Кредиттин мөөнөтү

СОМ,

% чени*

АКШ доллары,

% чени*

1 жылдан 3 жылга чейин 16% дан 14% төн
3 жылдан 6 жылга чейин 17% ден 15% тен
6 жылдан 10 жылга чейин 18,5% тен 16% дан

 

*Натыйжалуу % чени АКШ долларында 15,73%дан өйдө, сом менен 18,04%дан өйдө

Баштапкы төлөм  - сатылып алына турган турак үйдүн наркынан 30%. Кардарда баштапкы төлөм жок болсо, кошумча кыймылсыз мүлктү күрөө катары кароого мүмкүнчүлүк бар.   

Эскертүү.  Кредиттер жана депозиттер боюнча эсептик-кассалык тейлөө жана пайыздык чендер боюнча түзүлгөн тарифтерди өзгөртүү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, ыйгарым укуктуу органдын чечимибоюнча рыноктук шарттарга жараша, жекече тарифтерди/пайыздык чендерди кардар менен макулдашуу боюнча түзүү укугун Банк өзүндө калтырат.

Ушул маалымат боюнча толугураак маалыматты Сиз (0-312) 32-32-32, 56-56-56, 34-34-24, 68-68-68 телефондору же банктын филиалдарынан же сактык кассаларынан биле аласыз.

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke