ИПОТЕКАЛЫК КРЕДИТТЕР

АКЦИЯ! ИПОТЕКА 15

«Халык Банк Кыргызстан» ААК өзүнүн 15 жылдыгынын наамына ипотекалык кредит берүү боюнча акциясын баштайт.Акциянын атайын шарттары 2020-жылдын 1-февралынан 2020-жылдын 31-июлуна чейин гана иштейт:

Кредиттин мөөнөтү % чени* Баштапкы мүчөлүк төлөм
15 жылга чейин жылдык 15% дан 15 % дан

*Натыйжалуу пайыздык чени 16,3% дан өйдө

Максаттары:

 • иштетүүгө даяр кыймылсыз мүлктү сатып алуу;
 • курулуп жаткан кыймылсыз мүлктү сатып алуу;
 • жеке менчик үй куруу, курулуп жаткан үйдү бүтүрүү жана турак үйдү капиталдык оңдоо;
 • андан ары жеке менчик үй курууүчүн жер участокторун сатып алуу;
 • ипотекалык кредиттерди рефинансылоо.

Артыкчылыктары:

 • Пайыздык чендерипайдалуу
 • Документтердин пакети минималдуу
 • Кароо мөөнөттөрү кыска
 • Кредиттин мөөнөтү– 15 жылга чейин
 • Валютасы КРсому
 • Кредиттинсуммасычектөөсүз
 • Кредиттер бир жолу же транштар менен берилет

 

КР 1 000 000 сомсуммасына «ИПОТЕКА 15» акциясынын алкагында төлөмдүн болжолдуу эсептөөсү:

Кредиттин мөөнөтү % чени* Ар айлык төлөмдүн суммасы, КР сому менен
180 ай. жылдык 15% 13 996 сом

*Натыйжалуу пайыздык чени КР сому менен - 16,3%дан өйдө

 

ИПОТЕКАЛЫК КРЕДИТТЕР

Кредиттин мөөнөтү

СОМ,

% чени*

АКШ доллары,

% чени**

1 жылдан 3 жылгачейин 19-20 % 15%дан өйдө
3 жылдан 6 жылгачейин 18 % 14%дан өйдө
6 жылдан 10 жылгачейин 17 % 13%дан өйдө
10 жылдан 15 жылгачейин 15% -

*Натыйжалуу пайыздык чени, АКШ долларында- 14,1%данөйдө

**Натыйжалуу пайыздык чени КР сому менен - 16,3%дан өйдө

Баштапкы мүчөлүк төлөм –сатылып алына турган турак жайдын наркынын 20% («Ипотека 15» акциясынын алкагында 15%). Эгерде кардардын баштапкы мүчөлүк төлөмү жок болсо, күрөө катарыкошумча кыймылсыз мүлктү кароо мүмкүнчүлүгү бар.   

Эскертүү. Банк эсептешүү-кассалык тейлөө боюнча бекитилген тарифтерди жана кредиттер жана депозиттер боюнча пайыздык чендерди өзгөртүү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, ыйгарым укуктуу органдын чечимине ылайык, рыноктук шарттарга жараша, кардар менен макулдашуу боюнча жеке тарифтерди/пайыздык чендерди белгилөөукугун өзүнө калтырат.

Ушул кызмат көрсөтүү боюнча толук маалыматты Сиз төмөнкү телефондор боюнча алсаңыздар болот:  
(0312) 988 330, (0555) 988 330, (0770) 988 330, (0706) 988 330 же банктын филиалдарынан же аманат кассаларынаналсаңыздар болот.

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke