Мобилдик Банкинг

«Мобилдик банкинг» тутуму - бул «Халык Банк Кыргызстан» ААК (мындан ары - Банк) мобилдик байланыш аркылуу Банктын карточка кармоочуларына көрсөтүүлүүчү кызматтарынын комплекси.