«Халык Банк Кыргызстан» ААКнын жетекчилиги жана кызматчылары Бишкек шаарынын Масалиев көчөсүндөгү жаңы паркты жашылдандыруу боюнча шаардык бийликтин демилгесин кубануу менен колдошту. «Бишкекжашылчарба» МИ жетектөөсү менен биз липанын көчөттөрүн сатып алдык жана баарыбыз бирдикте дарактарды отургузуу үчүн ал жакка жөнөп кеттик.

«Биздин Банк социалдык корпоративдик жоопкерчиликке өзгөчө көңүл бөлөт. Ошондуктан биздин шаардын жаңы паркын жашылдандырууга жана көрктөндүрүүгө өзүбүздүн салымыбызды кошкондугубуз үчүн биз абдан кубанычтабыз», - деп белгиледи «Халык Банк Кыргызстан» ААК Башкармалыгынын Төрагасы Айкын Темиртасович Кабулов.

FB 1

FB 1

FB 1

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke