Урматтуу кардарлар,

«Халык Банк Кыргызстан» ААК «Raiffeisen Bank International» (Вена ш., Австрия) евро валютасында эсеп ачкандыгы жөнүндө сиздерге билдирет. Корреспондент-банктар жөнүндө толук маалыматты шилтемеси боюнча ачуу аркылуу билүүгө болот.

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke