Урматтуу кардарлар! 

Сиздерге 2019-жылдын 15-июлунан тартып юридикалык жактар үчүн банктын кызмат көрсөтүүлөрүнө карата жаңы тарифтердинкүчүнө кире тургандыгы жөнүндөбилдиребиз.Өзгөрүүлөр импорттук кепилдиктер боюнча тарифтер бөлүгүндө болду:

Кызмат көрсөтүүлөрдүн аталышы Салыктарды эске алуу менен Банктын тарифи
11.2.

Импорттук кепилдиктер

11.2.2. 100% акчалай каржылоо менен тендердик кепилдиктерди чыгаруу бир кварталда суммадан 0,4% min 2 000 сом
11.2.3. Башка камсыздоолорго кепилдиктерди чыгаруу кепилдиктин суммасынан 0,5% чыгарууну уюштуруу + кепилдиктин суммасынан жылдык 2% дан 6% чейин**
11.2.8. Кепилдиктерди аткарууүчүн документтерди текшерүү талаптын суммасынан0,15%, min. 3000 сом, max. 30000 сом

 

new tarif

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke