Көп каналдуу

Урматтуу кардарлар!

Сиздерге Банктын корреспонденттик торунда төмөнкүдөй өзгөрүүлөр болгондугу жөнүндө ушул аркылуу билдиребиз:

• Kookmin Bank (Seoul, KOREA) АКШ долларында корр. эсеп ачылды;

• Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart, GERMANY) евродо корр. эсеп ачылды;

• «Москоммерцбанк» АКда (Москва,РОССИЯ) россия рублинде корр. эсеп ачылды;

• Москва шаарында «Транскапиталбанк» ИАКда бардык валюталарда корр. эсептер жабылып жатат.

Сиздер жаңыртылган валюталык реквизиттерди гана колдонууңуз керектигин баса белгилөө менен сунуштайбыз.

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke