Жаңы жылдын алдында «Халык Банк Кыргызстан» ААК депозиттик продукттар боюнча жеке жактар үчүн – «Халык Банктан жаңы жылдык бонус»! - акциясын баштады.

12 айга жана андан көп мөөнөткө сом менен каалаган депозиттик продукт ачып, учурдагы пайыздык ченге кошумча плюс 1% алыңыз! АКШ долларында – кошумча плюс 0,5%!

Шашылыңыз! Акция 2018-жылдын 31-декабрына чейин жүргүзүлөт.
Депозиттер боюнча учурдагы пайыздык чендери менен: http://www.halykbank.kg/kg/uslugi-fizicheskim-litsam/depozity2.html боюнча таанышууга болот.

обл

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke