Көп каналдуу

Бүгүн «Элитстрой» аттуу символикалык аталышындагы жаңы №044-4-12 аманат кассасынын расмий ачылышы болуп өттү.

Салтанаттуу түрдө кызыл лентанын кесилишинен кийин «Халык Банк Кыргызстан» ААКнын Башкармалыгынын Төрагасы - Айкын Темиртасович Кабулов - «Биз өсүп жана өнүгүп жатабыз жана биз банктык кызмат көрсөтүүлөрдүн толук спектрин «Элитстрой» базарынын жумушчуларына жана кардарларына гана көрсөтпөстөн, шаардын батыш тарабынын тургундарына да кызмат көрсөтө ала тургандыбызыга биз абдан кубанычтабыз» деп белгиледи.

Иш-чарага банктын кардарлары жана өнөктөштөрү катышышты, алар шаардын батыш тарабындагы бөлүгүндө «Халык Банк Кыргызстан» ААК бөлүмүнүн болушунун курч зарылдыгы бар болуп келгендигин белгилеп өтүштү.

«Аманат кассасынын ачылышы менин эчактан берки кыялым болуп келген! Ушул долбоорду ишке ашырууга жардам бергендердин баардыгына ыраазычылык билдирем», - деп «Халык Банк Кыргызстан-Юг» филиалынын директору Артык Токтоназарович Алымбаев өзүнүн корутунду сөзүндө ыраазычылыгын билдирип кетти.

Жаңы аманат кассасы: Бишкек ш., Ден Сяопин көч., 18/1 (Пишпек көч.кес.) дареги боюнча, «Элитстрой» курулуш базарынын территориясында жайгашкан.
Телефондору: 0 (312) 64 06 84, 65 82 90.

 halyk photo

cross line

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke