«Банкка жеке маалыматтарынын өзгөргөнү
тууралуу билдирүү берүү зарылчылыгы жөнүндө»

Урматтуу Банктын кардарлары!

Сиздерден төмөнкүлөр өзгөргөн учурда Банкка өз убагында билдирүүнү жана маалымат берип турууну өтүнөбүз:

  • паспорттун маалыматтары (өздүк күбөлүк, фамилиясын, атын, атасынын атын өзгөртүү);
  • жашаган жери жөнүндө маалыматтар (катталган, иш жүзүндө жашаган даректери);
  • байланыш телефон номерлери (стационардык жана мобилдик);
  • иштеген жери (уюм, кызматы);
  • пенсияга чыгуу; электрондук почтасынын даректери (e-mail), Банктан билдирүү алган учурда.

Бул иш-чаралар кардарлар базасына өз убагында өзгөртүүлөрдү киргизүү жана Банктын тутумдарында кардарлардын маалыматтарын туура чагылдыруу үчүн зарыл.

Сизди тейлөө ыңгайлуу болсун үчүн, көрсөтүлгөн маалыматтарды мындай өзгөртүүлөр болгон күндөн тартып 10 жумуш күндөн кечиктирбей берүүңүздү өтүнөбүз.

Урматтоо менен,
Халык Банк Кыргызстан.

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke