Көп каналдуу

«Халык Банк Кыргызстан» Ачык акционердик коомунун Директорлор кеңешинин курамы.

Сатубалдина Жаннат Сагандыковна – Директорлор Кеңешинин Төрагасы

Бородовицына Анна Васильевна – Директорлор Кеңешинин Төрагасынын орун басары

Директорлор кеңешинин мүчөсү - Искаков Эркин Болотович

Директорлор кеңешинин мүчөсү - Маженова Бакыт Мурсалимовна  

Көз карандысыз директорлор кеңешинин мүчөсү - Абдыкадырова Гульмира Анарбековна«Халык Банк Кыргызстан» Ачык акционердик коомунун жетектөөчү курамы.

Башкармалыгынын Төрагасы
Кабулов Айкын Темиртасович

«Халык Банк Кыргызстан» ААК башкармалыгынын төрагасынын орун басары
Ахматова Айнагуль Токтосуновна

«Халык Банк Кыргызстан» ААК башкармалыгынын төрагасынын орун басары
Иманов Манас Кожоканович


«Халык Банк Кыргызстан» ААК башкармалыгынын төрагасынын орун басары
Коваленко Валентина Айдаралиевна

«Халык Банк Кыргызстан» ААК башкы бухгалтери
Касилина Татьяна Михайловна

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke