Кызмат көрсөтүүлөрдүн аталышы VISA ЭЛКАРТ
Instant Classic Gold Platinum Стандарт Пенсионердин картасы Социалдык төлөмдөр Карта+депозит
1. КАРТАНЫ ЧЫГАРУУ / КАЙРА ЧЫГАРУУ/ ЖАБУУ:
1.1. Картаны чыгаруу* акысыз акысыз акысыз акысыз 100,00 сом акысыз акысыз акысыз
1.2. Картанын колдонулуу мөөнөтү аяктагандан кийин картаны кайра чыгаруу * акысыз акысыз акысыз акысыз 100,00 сом акысыз акысыз 100,00 сом
1.3. Банктын демилгеси боюнча картаны кайра чыгаруу * акысыз акысыз акысыз акысыз акысыз акысыз акысыз акысыз
1.4. Карта жоголгон/уурдалган/бузулган ж.у.с. учурда  Кардардын демилгеси боюнча картаны кайра чыгаруу * 250,00 сом 300,00 сом 750,00 сом акысыз 100,00 сом акысыз 70,00 сом 100,00 сом
1.5. Кошумча картаны чыгаруу 250,00 сом 300,00 сом 750,00 сом акысыз Негизги картанын тарифи боюнча
1.6. Картаны тез арада чыгаруу - - - 300,00 сом 150,00 сом 150,00 сом 300,00 сом
1.7. Картаны жабуу акысыз акысыз акысыз акысыз акысыз акысыз акысыз акысыз

 

2.  КАРТАНЫ (КОШУМЧА КАРТАНЫ) ЖЫЛДЫК ТЕЙЛӨӨ
1-жыл үчүн * 250,00 сом 300,00 сом 1 500,00 сом 3 000,00 сом 100,00 сом акысыз акысыз акысыз
2-жыл жана кийинки жылдар үчүн 250,00 сом 300,00 сом 1 500,00 сом 3 000,00 сом 100,00 сом акысыз акысыз 100,00 сом

 

3. КАРТОЧКАЛЫК ЭСЕПКЕ АКЧА КАРАЖАТТАРДЫ  КОТОРУУ
3.1. накталай эмес жол менен (башка келип тушүүлөр) акысыз акысыз акысыз акысыз акысыз акысыз акысыз акысыз
3.2. накталай жол менен акысыз акысыз акысыз акысыз акысыз акысыз акысыз акысыз
3.3. Банктын кассаларынан "Казакстан Эл Банкы" АК чыгарган пластикалык карточкаларды толуктоо ¹ * 0.4%                min 100 сом 0.4%                     min 100 сом 0.4%                      min 100 сом 0.4%                     min 100 сом - - - -
¹ "Altyn" жана атайын эсептердин карточкаларынан башка,3.3.п. Банктын жалпы тарифтерине ылайык, Банктын кассаларында "Казакстан Эл Банкы" АК тарабынан чыгарылган пластикалык карточкалардын бардык түрлөрүн толуктоо "

 

4. НАКТАЛАЙ АКЧА КАРАЖАТТАРДЫ АЛУУ
4.1. Банктын банкоматтарынан¹ жана кассаларынан 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% акысыз акысыз акысыз
4.2. башка банктардын банкоматтарынан жана кассаларынан 1%                    min 200 сом 1%                     min 200 сом 1%                           min 200 сом 1%                          min 200 сом 0,6% акысыз акысыз акысыз
4.3. "Казакстан Эл Банкы" АКнын жана "Казакстан Эл Банкы" АКнын өнөктөш-банктарынын банкоматтарынан жана кассаларынан 1%                    min 15 сом 1%                      min 15 сом 1%                          min 15 сом 1%                         min 15 сом - - - -
4.4. Башка банктар тарабынан чыгарылган карточкалар боюнча  Банктын кассаларынан накталай акча каражаттарды берүү ("Элкарт" карталары жана "Казакстан Эл Банкы" АКнын карталары боюнча комиссия кармалбайт) суммадан 2% - - - -
¹Бир транзакция үчүн накталай берүүнүн максималдуу суммасы - 25 000 сом

 

5.  ТОВАРЛАРДЫН ЖАНА КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРДҮН АКЫСЫН ТӨЛӨӨ
5.1. Банктын POS-терминалдары аркылуу акысыз акысыз акысыз акысыз акысыз акысыз акысыз акысыз
5.2. Башка Банктардын POS-терминалдары аркылуу акысыз акысыз акысыз акысыз акысыз акысыз акысыз акысыз
5.3. Банктын банкоматтары (терминалдары) аркылуу - - - - - - - -
5.4. башка банктардын жана уюмдардын банкоматтары  (терминалдары) жана тиркемелери (колдонмолору) аркылуу - - - - 5,00 сом 5,00 сом 5,00 сом 5,00 сом

 

6. АРТОЧКАЛЫК ЭСЕПТЕН ТӨЛӨМДӨРДҮ ЖҮРГҮЗҮҮ
6.1. жеке жана юридикалык жактардын Банктагы эсептешүү эсептерине 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
6.2. Банктын картасынын ошол бир эле ээсинин эсептеринин ичинде  акысыз акысыз акысыз акысыз акысыз акысыз акысыз акысыз
6.3. банкомат аркылуу "Халык" тобунун түйүндөрүнүн ичинде картадан/картага  50.00 сом 50.00 сом 50.00 сом 50.00 сом        
6.4. Кардардын арызы боюнча "Казакстан Эл Банкы" АКнын картасына ¹* 0.4%   
min 100 сом
0.4%
min 100 сом
0.4%
min 100 сом
0.4%
min 100 сом
0.4%
min 100 сом
0.4%
min 100 сом
0.4%
min 100 сом
0.4%
min 100 сом
6.6. Элкарт  картасына башка банктардын жана уюмдардын түзүлүштөрү аркылуу - - - - 15 сом 15 сом 15 сом 15 сом
¹¹"Altyn" жана атайын эсептердин карточкаларынан башка, 6.4.п. Банктын жалпы тарифтерине ылайык, Кардардын арызы боюнча "Казакстан Эл Банкы" АК тарабынан чыгарылган пластикалык карточкалардын бардык түрлөрүн толуктоо. 

 

7. БАШКА КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨР
7.1. Банктын банкоматтарында калып калган карталарды кайра кайтаруу акысыз акысыз акысыз акысыз акысыз акысыз акысыз акысыз
7.2. КР аймактарында башка банктардын банкоматтарында  калып калган карталарды кайра кайтаруу 150,00 сом 150,00 сом 150,00 сом 150,00 сом 150,00 сом 150,00 сом 150,00 сом 150,00 сом
7.3. "Халык Банк Кыргызстан" ААКнын  банкоматында жүргүзүлгөн операциялар боюнча талаш-тартыш абалды кароо                 
7.3.1. "Халык Банк Кыргызстан" ААКнын карточкалары боюнча * акысыз акысыз акысыз акысыз акысыз акысыз акысыз акысыз
7.3.2. башка банктардын карточкалары боюнча * 500,00 сом 500,00 сом 500,00 сом 500,00 сом 100,00 сом 100,00 сом 100,00 сом 100,00 сом
7.3.3. бир операция үчүн видео жазууларды (фотоотчетту) берүү 250,00 сом 250,00 сом 250,00 сом 250,00 сом 250,00 сом 250,00 сом 250,00 сом 250,00 сом
7.4. башка банктарда жүргүзүлгөн операциялар боюнча талаш-талаш абалды кароо * 500,00 сом 500,00 сом 500,00 сом 500,00 сом 250,00 сом 250,00 сом 250,00 сом 250,00 сом
7.5. Банктын банкоматтарынан балансты сурап-талап кылуу 3,00 сом 3,00 сом 3,00 сом 3,00 сом 3,00 сом акысыз акысыз акысыз
7.6. башка банктардын банкоматтарынан балансты сурап-талап кылуу 50,00 сом 50,00 сом 50,00 сом 50,00 сом 7,00 сом 7,00 сом 7,00 сом 7,00 сом
7.7. 1 айга чейинки мөөнөт үчүн карточкалык эсеп боюнча көчүрмө акысыз акысыз акысыз акысыз акысыз акысыз акысыз акысыз
7.8. 1 айдан жогорку мөөнөт үчүн карточкалык эсеп боюнча көчүрмө * 100,00 сом 100,00 сом 100,00 сом 100,00 сом 50,00 сом 50,00 сом 50,00 сом 50,00 сом
7.8.1. Чекене кредит программалары боюнча кредит алуу үчүн 1 айдан жогорку мөөнөт үчүн карточкалык эсеп боюнча көчүрмө акысыз акысыз акысыз акысыз акысыз акысыз акысыз акысыз
7.9. Банкоматтан мини көчүрмө (120 күн үчүн акыркы 10  операция боюнча) 10,00 сом 10,00 сом 10,00 сом 10,00 сом 10,00 сом 7,00 сом 7,00 сом 7,00 сом
7.10. Картага убактылуу бөгөт коюу 10,00 сом 10,00 сом 10,00 сом 10,00 сом 10,00 сом акысыз акысыз 10,00 сом
7.11. Жоголгон же уурдалган карточкага  бөгөт коюу акысыз акысыз акысыз акысыз акысыз акысыз акысыз акысыз
7.12. Дүйнөлүк стоп-баракчага киргизүү менен бөгөт коюу - ######### 3 000,00 сом 3 000,00 сом - - - -
7.13. Убактылуу бөгөттөн чыгаруу акысыз акысыз акысыз акысыз акысыз акысыз акысыз акысыз
7.14. SMS-билдирүү кызмат көрсөтүүсү                
7.14.1. Кызмат көрсөтүүгө туташтыруу акысыз акысыз акысыз акысыз акысыз акысыз акысыз акысыз
7.14.2. Кызмат көрсөтүүнүн ар айлык акысы (наркы) 40 сом 40 сом 40 сом 40 сом 40 сом 40 сом 40 сом 40 сом
7.15. Банкоматтардан Пин-кодду алмаштыруу 100,00 сом 100,00 сом 100,00 сом 100,00 сом акысыз акысыз акысыз акысыз
7.16. Банктын банкоматтарынан уюлдук байланыштын мобилдик операторунан балансты толуктоо акысыз акысыз акысыз акысыз        
7.17. ПИН коддун эсептегичтерин нөлгө чыгаруу 50 сом 50 сом 50 сом 50 сом акысыз акысыз акысыз акысыз
7.18. Акча каражаттардын калдыгына % эсептөө 0% 0% 0% 0% 0,0% 0% 0% 0%
                   
* - тариф кардар тарабынан банктын филиалынын кассасына  төлөнөт 
1. Бардык комиссиялар Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына ылайык кошулган нарк салыгын жана сатуулардан салыкты эсепке алуу менен көрсөтүлдү.
2. Ушул документте көрсөтүлгөн бардык комиссиялар макулдашуу түзүлгөн мезгилде колдонуудагылар болуп саналат жана Банк тарабынан бир тараптуу тартипте кайрадан каралышы мүмкүн.
3. Стандарттуу эмес операциялар үчүн Банк кошумча комиссия кармап калууга укуктуу
4. Банк  жеке жактар үчүн төлөм карталары менен операциялар боюнча көрсөтүлгөн кызматтарга түзүлгөн тарифтерди өзгөртүү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, ыйгарым укуктуу органдын чечимине ылайык рыноктук шарттарга жараша кардар менен макулдашуу боюнча жекече тарифтерди/пайыздык чендерди түзүү укугун өзүндө калтырат.
501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke