Карта колдонуучунун банкомат менен иштөө боюнча нускамасы

Банкомат – карта аркылуу накталай акчаны автоматтык түрдө берүүчү электрондук түзүлүш, карта-эсептеги акчанын учурдагы калдыгы жөнүндө маалымат алуу функциясы бар. Бул операцияларды кардар өзүн-өзү тейлөө режиминде жүргүзөт. Операциялар бир нече кадам менен аткарылат. Сиздин командаңыздан кийин банкоматтын диплейинде ырааты менен пайда болуучу жазуу түрүндөгү билдирүүлөргө жана пиктограммаларга көз салыңыз.

Аракеттерди тандоо клавиатурада же дисплейдин капталында жайгашкан тиешелүү баскычтарды басуу менен жүргүзүлөт. Аракетти тастыктоо клавиатурада же дисплейдин капталында жайгашкан «Киргизүү» («Enter»), «Ооба» («Yes») баскычын басуу менен, токтотуу же жокко чыгаруу - «Жокко чыгаруу» («Cancel»), «Жок» («No») баскычын басуу менен жүргүзүлөт. Банкомат бул тутумдагы картаны тейлей турганын текшериңиз (банкоматта тутумдун логотиби бар чаптагыч жармаштырылган болушу керек). Банкомат жумуш абалында турганын текшериңиз (дисплейге жарнама койгучтары чыгарылып турат).

1. Картаны туура багыттаңыз (бетин төмөн каратыңыз, бул учурда магнит тилкеси төмөнкү оң тарабында болушу керек), аны карта алуучу-берүүчү түзүлүштүн тешигине салыңыз. Түзүлүштүн механизми картаны ичке тартып алат.

2. Капталындагы функционалдык баскычтардын жардамы менен банкоматтын экранына жана чектерге чыгуучу билдирүүнүн тилин тандаңыз.

3. Сан клавиатурасынан Сиздин ПИН-кодду териңиз.

4. Сунушталган – «Жеткиликтүү сумма», «Көчүрмө» же «накталай берүү» операцияларынан керектүүсүн тандаңыз.

5.1. «Жеткиликтүү сумма» - карта-эсептеги акча каражаттарынын учурдагы калдыгы жөнүндө дүмүрчөк басып чыгаруу (КӨҢҮЛ БУРУҢУЗДАР! КЫЗМАТКА АКЫ ТӨЛӨНӨТ).
«Көчүрмө» - карта-эсептеги акыркы 10 транзакцияны басып чыгаруу (КӨҢҮЛ БУРУҢУЗДАР! КЫЗМАТКА АКЫ ТӨЛӨНӨТ).

Басып чыгаргандан кийин «улантуу» же «чыгуу» менюсу сунушталат. «Улантуу» менюсу басылган учурда Сизден ПИН-коддду кайталап терүү талап кылынат, андан кийин Сиз операцияларды жүргүзө аласыз. «Чыгуу» менюсун басуу менен, банкомат дисплейде «Операция карточканын ээси тарабынан токтотулду» пайда болгондон кийин карточканы алуу-берүү түзүлүштөн чыгарат.

5.2. Карта-эсептен накталай акча алуу («Накталай берүү» варианты).
2, 3, 4-пункттарын аткаргандан кийин «Накталай берүү» менюсу пайда болот, ушундан кийин Сиздин ыңгайыңыз үчүн сунушталган варианттардын ичинен каалаган сумманы тандоо керек. Эгер сунушталган варианттардын ичинде керектүү сумма жок болсо, Сиз «башк сумма» менюсун тандай аласыз, ал жерде сиз карта-эсептен алууну каалаган акча каражаттарынын суммасын көрсөтүүгө болот. Сумманы терүүдө төмөндөгү эрежелерди сактаңыз:

- Банктын банкоматтары аркылуу накталай акчаны алуу сом менен гана жүргүзүлөт.

- Көрсөтүлгөн сумма 100 сом купюрасынын минималдуу номиналына калдыксыз бөлүнүшү керек.

- Бир сеанста «Халык Банк Кыргызстан» ААК карточкаларынан 15 000 сомдон көп эмес, ошондой эле башка банктардын бөтөн карточкаларынан 5000 сомдон көп эмес алууга болот. Зарыл болгондо операцияны кайталоо керек.

- Эгер Сиз сумманы терүүдө адашып кетсеңиз, «Оңдоо» командасына шайкеш келген, экрандын капталындагы клавишаны басыңыз. Кайра териңиз жана терилген сумманы «Киргизүү» клавишасын басуу менен ырастаңыз. Ушундан кийин экранда: «Чек менен накталай берүү» жана «Чек жок накталай берүү» менюсун сунуштоо менен

«Чек алгыңыз келеби?» деген суроо пайда болот.

Эгер ПИН-код туура эмес терилсе жана көрсөтүлгөн сумма карта-эсеп боюнча жеткиликтүү болсо, анда «Сиздин карточканы алыңыз» билдирүүсү пайда болгондон кийин, Сиз карточканы алышыңыз керек.

Акча: «Акчаңызды алыңыз» жазуусу пайда болгондон кийин накталай акча берүү түзүлүшү аркылуу берилет.

Эгер чек талап кылынса, банкомат операцияны аяктоону ырастоо менен аны басып чыгарат.

«Операция ийгиликтүү аяктады. Жакшы калыңыз!» билдирүүсүнөн кийин банкомат баштапкы абалына кайтат.
Банкоматтардын иштөөсү боюнча бардык суроолор менен төмөндөгү телефондор аркылуу кайрылууга болот:

(312) 32-32-22, 61-40-99 Бишкек ш.,
(312) 56-56-56, 56-57-35 Бишкек ш.,
(312) 34-34-24, 34-34-29 Бишкек ш.,
(312) 68-68-68, 68-02-53 Бишкек ш.,
(3133) 3-32-36, 3-29-42 Кара-Балта ш.,
(3222) 5-58-00, 4-42-38 Ош ш.,
(3222) 4-21-00, (3232) 5-00-85 Кара-Суу ш.,
(3722) 2-32-17, 5-09-83, (312) 29-30-39 Жалал-Абад ш.,
(3943) 4-23-41, 4-23-86 Чолпон-Ата ш.

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke