2015-жылдын 26-февралында «Халык Банк Кыргызстан» ААК өз кардарларына - төлөм картасын кармоочуларга Интернет тармагындагы 3D Secure копсуз төлөмдөрүнүн жаңы кызматын сунуштайт: Verified by Visa (VISA карточкалары үчүн).

3D Secure деген эмне?

3D Secure – бул алдыңкы технология, Visa (система Verified by Visa) жана MasterCard (система Secure Code) төлөм тутумдары тарабынан иштелип чыккан, ал 3D Secure сыр сөзүн киргизүү жолу менен карточканын ээсин кошумча идентификациялоого мүмкүндүк берет. 3D Secure төлөм карточкаларын колдонуу менен Интернеттеги алдамчылыктын деңгээлин жана талаш операцияларынын санын азайтууга мүмкүндүк берет.

3D Secure кандай иштейт?

3D Secure технологиясын колдонуу менен сатып алууарды жүргүзүп жатып, Сиз Интернет тармагында төлөмдөрдү жүргүзө аласыз. 3D Secure технологиясын окуган Интернет дүкөндөрдө операцияларды жүргүзүү учурунда, Сизге жалгыз гана Сизге белгилүү болгон 3D сыр сөзүн киргизүү сунушталат. Сыр сөз киргизилгенден кийин Банк менен интернет-дөкөндүн ортосунда корголгон туташуу орнотулат жана Сиз киргизген маалыматттарды идентификациялоо жүргүзүлөт. Сатып алууну төлөө, интернет дүкөн Банк тарабынан, идентификация ийгиликтүү жүргүзүлдү деп, тастыктоо алган учурда гана жүргүзүлөт.

Халык Банктын картасынын кармоочулары 3D Secure коргоосу менен кандай артыкчылыктарды ала алышат?

· Төлөм карточкаларын колдонуу менен жүргүзүлгөн интернет-төлөмдөрдүн коопсуздугун жогорулатуу.

· Эгер Сиз Интернет аркылуу операцияларды киргизүүнү пландаштырбай турсаңыз, 3D Secure, мындай операциялар Сиздин катышууңуз жок жүрбөй тургандыгына ишенимдүүлүк берет.

· Сиз товарларды жана кызматтарды жаңы технология боюнча төлөө үчүн карточкаңызды алмаштыруунун кереги жок - 3D Secure жардамы менен иштөөгө мүмкүндүк бере турган сыр сөздү гана алышыңыз керек.

Бул кызматты туташтыруу үчүн комиссия кандай?

3D Secure каттатуу жана сыр сөздү алуу комиссиясы жок жүргүзүлөт жана Банкка барбай эле ишке ашырылат.

3D Secure кызматын кантип туташтыруу керек?

Нускамалары менен бул жактан таанышыңыздар.

Колдонуудагы сыр сөздү, кеңешме, саламдашууну өзгөрткүңүз келсе, эмне кылуу керек?

Колдонуудагы сыр сөздү, кеңешмени, саламдашууну өзгөртүү үчүн төмөнкү кадамдарды аткаруу керек:

1. https://3ds.halykpay.kz/way4acs/enroll/hbk сайтына кириңиздер. Өз төлөм карточкаңыздын номерин киргизиңиз.

2. Форманын бардык талааларын толтуруу менен карточканын ээсин аутентификациялоо процедурасынан өткүлө. Бул аракеттерден кийин экранда төлөм картасы катталды деген белги чыгат, жана төмөнкү варианттар сунушталат: "Маалыматтарды өзгөртүү", "Кызматты өчүрүү" жана "Жокко чыгаруу" "Маалыматтарды өзгөртүү" опциясын тандагыла.

3. Өзүңүздүн 3D Secure параметрлериңизди тандаңыз*. Форманын бардык талааларын толтуруу зарыл, бул учурда 3D Secure сыр сөзүн ойлонуп, жаңы киргизүү керек.

4. Маалыматты туура жана толук киргизген учурда, тутум 3D Secure программасына катталуу ийгиликтүү аяктагандыгы тууралуу Сизге маалымат берет.

Кызматты кантип өчүрүү керек?

1. https://3ds.halykpay.kz/way4acs/enroll/hbk сайтына кириңиздер. Өз төлөм карточкаңыздын номерин киргизиңиз.
2. Форманын бардык талааларын толтуруу менен карточканын ээсин аутентификациялоо процедурасынан өткүлө. Бул аракеттерден кийин экранда төлөм картасы катталды деген белги чыгат, жана төмөнкү варианттар сунушталат: "Маалыматтарды өзгөртүү", "Кызматты өчүрүү" жана "Жокко чыгаруу" "Кызматты өчүрүү" опциясын тандаңыз. Бул опцияны тандагандан кийин тиешелүү процедура кое берилет да, кардардын 3D сыр сөзү өчүрүлөт.

Эгер интернет дүкөн VbV технологиясын окуса, анда Visa карточкасы
боюнча кантип тсатып алуу жүрүгзүү керек?

Интернет дүкөн 3D Secure технологиясын колдонгонунун белгиси болуп, интернет дүкөндүн сайтында технологиянын логотибинин бардыгы саналат.

Төлөө таритиби:
1. Сатып алууну тандагыла.
2. Интернет дүкөн сураган карточканын реквизиттерин киргизүү менен, төлөмдү тариздегиле.
3. Интернет дүкөн карточканын маалыматтарына тиешелүү текшерүүлөрдү жүргүзгөндөн кийин, Сиз автоматтык түрдө банкты тейлеген сайтка кайра даректелесиз.
4. Тиешелүү талааны толтургула.
5. Колдонуучуну идентификациялоо үчүн Сиз «Казакстандын Элдик банкы» АК корголгон сайтка кайра багытталат, ал жерге алынган 3D Secure сыр сөздү киргизүү зарыл.

Көңүл бургула!!!
Интернеттегы башка бардык барактарга сыр сөздү киргизүүгө таптакыр тыюу салынат.
Так биздин сайтка кардардын туш болуу фактысын аныктоого төмөнкүлөр жардам берет:
· биздин баракчанын дареги төмөнкүдөй башталышы керек: https://3ds.halykpay.kz/;
· сөзсүз (!) Баракчада Сиз тараптан ойлонулган саламдашуу чыгат, аны тутумга катталуу убагында киргизгенсиз/

 

3Dsecure

 

screen 3ds updated 1

6. Жүргүзүлгөн операциянын жыйынтыгын күткүлө.

Мүмкүн болгон жыйынтыктар:

Эгер 3D Secure сыр сөз туура эмес киргизилсе же киргизилбесе, карточка боюнча операция токтотулат.

Эгер 3D Secure сыр сөз туура киргизилсе, операция жактырылат. Операция калган шарттарды текшерүүнүн натыйжасына жараша токтотулушу мүмкүн, алар карточка боюнча операцияларды аткаруу учурунда текшерилет (жетиштүүлүк, эсептеги каралат, статус жана картанын жарактуу мөөнөтү, жеткиликтүү лимиттер, операцияны жүргүзүү лимиттери ж.б.).

Эгер Сизди сыр сөздү унутуп калсаңыз эмне кылуу керек?

1. Эгер Сиз өзүңүздүн 3D Secure сыр сөзүңүздү унутуп калсаңыз, банкомат аркылуу кызматты кошуудагы бардык процедураны кайра кайталап чыгуу керек ( 1-5-кадамды нускамадан карагыла).

2. Эгер Сиз үч жолу 3D Secure сыр сөздү туура эмес киргизсеңиз, анда сыр сөздү киргизүү аракетинин санын көбөйтүү үчүн «Казакстандын Элдик банкы» АК Контакт - Борборуна төмөнкү телефондор боюнча кайрылуу керек: (727) 259-07-77, 8 8000 8000 59.

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke