Көп каналдуу

5d kg

 

Депозит «Народный – Стандарттык VIP»
Мезгили (ай) % чени, СОМ % чени, АКШ $
12 11 % 3 %
24 11,5 % -

 

· %төлөп берүү–мөөнөтү аяктаганда.

· Толуктоо–ООБА, суммасы чексиз.

· Кайсы бир бөлүгүн эсептен чыгарып алуу – ООБА, төмөндөгүс калдык сакталган учурда – депозиттин суммасынын 80%, бирок 5 млн. сом/ 100миң АКШ$ кем эмес.

· Депозиттин минималдуу суммасы – 5 млн сом/100 миң АКШ $.

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke