Депозитарий кызматы

«Халык Банк Кыргызстан» ААК ижарага индивидуалдык сейф ячейкаларын (депозиттик сейфтер) сунуштайт, булар баалуулуктарды жана документтерди сактоо үчүн жарактуу. Сейф ячейкалары (өлчөмү 200х400х600мм) атайын жабылган имараттарда - депозитарийде жайгашкан, ал Банктын коопсуздук кызматынын куралдуу күзөтүнүн жана Бишкек шаарынын ведомстводон тышкаркы ДГСОО күзөт кызматынын алдында турат.