Юридикалык жактар үчүн мөөнөттүү депозиттердин шарттарынын өзгөрүшү

«Халык Банк Кыргызстан» ААКда 2020-жылдын 10-февралынан тартып юридикалык жактар жана жеке ишкерлер үчүн мөөнөттүү депозиттербоюнча жаңы шарттар күчүнө кире турганы тууралуу билдиребиз:

Условия