Биздин банктын өнүгүү келечектери:

• Рынок сегментиндеги өз ордуна концентрацияга фокусту курчутуу, башкача айтканда Банктын ишмердүүлүгүнүн адистиктерин күчөтүү:
• Көрсөтүлгөн кызматтардын санын көбөйтүү, кардарларды тейлөө сапатын жакшыртуу;
• мурдагы жылдар менен салыштырмалуу операциялык чыгымдарды кыскартуу;
• Банктын кардарларына берилүүчү кызматтарга тарифтерди тууралоо;
• Банктын ишмердүүлүгүндөгү айкындуулукту камсыз кылуу.

Банктын негизги максаты - Банктын жергиликтүү жана чет элдик коомчулугунун арасында түзгөн ишенимин жана кадыр-баркын андан ары бекемдөө, бардык көрсөткүчтөр боюнча өнүгүү темпин көбөйтүү. Бул республиканын ичинде да, анын чегинен тышкары жерлерде да, мүмкүн болгон экономикалык жана саясий толкундоолорго туруктуу филиалдык тармакты бекемдөөнү болжолдойт, ал ишмердүүлүктүн негизги багыттарын - жеке адамдар менен, юридикалык жактар, эл аралык финансылык-насыя мекемелери жана мамлекеттик органдар менен иштөөдө пропорцияларды оптималдуу бөлүштүрүү жолу менен жүргүзүлөт. Банк Банктын өнөктөштөр менен колдонуудагы макулдашуулардын алкагында экономиканын чыныгы секторуна насыя салымдарын активдештирет. Акча которууларынын жаңы тутумдарын киргизүү жана адамды төлөө пункттарынын тармагын кеңейтүү.

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke