Банктын чет элдик карды институттары менен корреспонденттик мамилелерди жакшыртуу боюнча иштери накталай эмес эсептешүүнү ишке ашыруу тармагында Кардардын жана тышкы каржы рынокторунда операцияларды жүргүзүүдө Банктын өзүнүн керектөөсүн канааттандырууга багытталган. Банк өзгөчө көңүлдү банк-корреспонденттердин кадыр-баркына жана ишенимдүүлүгүнө, сунушталган кызматтардын сапатына жана баасына, ошондой эле банк-корреспонденттерге берген кызматтардын сапатын жакшыртып, спектрин кеңейтүүгө бурат.

Оптималдуу курулган корреспонденттик тармактын аркасында «Халык Банк Кыргызстан» ААК өз кардарларына эл аралык эсептешүү тармагында жогорку сапаттагы каржы кызматтарын көргөзүп жатат. Банктыкн кардарларынын соодадан тышкаркы ишмердүүлүгүндөгү негизги эсептешүүчү валюталар мурдагыдай эле АКШ доллары, Евро, Россия рубли жана казак теңгеси калууда. Буга байланыштуу, «Халык Банк Кыргызстан» ААК эсептешүү операциялар тармагында негизги банк корреспонденттери болуп төмөнкүлөр саналат: (реквизиттерге шилтемдер)

КБ «Москоммерцбанк» (АО) (г. Москва)
ПАО «Сбербанк» (г. Москва),
Банк ВТБ (г. Санкт-Петербург)

АО «Народный Банк Казахстана» (г. Алматы, Казахстан)
KB Kookmin Bank (г. Сеул, Южная Корея)
Landesbank Baden-Württemberg (г. Штутгарт, Германия)

Банк-коореспонденттердеги «Халык Банк Кыргызстан» ААКысынын реквизиттери:

В долларах АКШ (басуу үчүн версия)
В российских рубль (басуу үчүн версия)
Казахстанский тенге (басуу үчүн версия)
Японские йенах (басуу үчүн версия)
В английских фунтах (басуу үчүн версия)
В китайских юанях (басуу үчүн версия)
В швейцарских франках (басуу үчүн версия)
В австралийских долларах (версия для печати)
В канадских долларах (версия для печати)
501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke