Датасы: 27.11.2018 

2018-жылдын 27-ноябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 2,83%, 3,02% жана 4,29% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 182-күндүк ноталардын аукциону суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 


Датасы: 26.11.2018 

2018-жылдын 27-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын №  Эмиссиянын көлөмү (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө мөөнөтү 
BD001181205  1 200 000,0  28.11.2018  05.12.2018 
BD004181226  250 000,0  28.11.2018  26.12.2018 
BD013190227  450 000,0  28.11.2018  27.02.2019 
BD026190529  100 000,0  28.11.2018  29.05.2019 


Датасы: 26.11.2018 

2018-жылдын 23-ноябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 6,50% түзгөн.  


Датасы: 21.11.2018 

2018-жылдын 23-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын №  Эмиссиянын көлөмү (миңсом)  Жылдык купон пайызы  Эмиссиянын датасы  Төлөө мөөнөтү  Купондук төлөмдөр 
GBA02201126  400 000,00  6,00%   26.11.2018  26.11.2020  26.05.2019 
26.11.2019 
26.05.2020 
26.11.2020 


Датасы: 20.11.2018 

2018-жылдын 20-ноябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 2,74%, 2,90% жана 4,43% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 182-күндүк ноталардын аукциону катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 


Датасы: 19.11.2018 

2018-жылдын 20-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын №  Эмиссиянын көлөмү  (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө мөөнөтү 
BD001181128  900 000,0  21.11.2018  28.11.2018 
BD004181219  400 000,0  21.11.2018  19.12.2018 
BD013190220  350 000,0  21.11.2018  20.02.2019 
BD026190522  100 000,0  21.11.2018  22.05.2019 


Датасы: 16.11.2018 

2018-жылдын 16-ноябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 11,00% түзгөн.  

Датасы: 14.11.2018 

2018-жылдын 16-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын №  Эмиссиянын  көлөмү  (миңсом)  Жылдык купон пайызы  Эмиссиянын  датасы  Төлөө мөөнөтү  Купондук төлөмдөр 
GBA07251119  1 400 000,00  8,00%   19.11.2018  19.11.2025  19.05.2019 
19.11.2019 
19.05.2020 
19.11.2020 
19.05.2021 
19.11.2021 
19.05.2022 
19.11.2022 
19.05.2023 
19.11.2023 
19.05.2024 
19.11.2024 
19.05.2025 
19.11.2025 

 

Датасы: 13.11.2018 

2018-жылдын 13-ноябрынды өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн, 91-күн жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 2,68%, 2,87%, 4,34% жана 4,75% түзгөн.   


Датасы: 12.11.2018 

2018-жылдын 13-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын №  Эмиссиянын көлөмү  (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө мөөнөтү 
BD001181121  900 000,0  14.11.2018  21.11.2018 
BD004181212  500 000,0  14.11.2018  12.12.2018 
BD013190213  700 000,0  14.11.2018  13.02.2019 
BD026190515  160 000,0  14.11.2018  15.05.2019 


Датасы: 01.11.2018 

2018-жылдын 1-ноябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 4,86% түзгөн. 

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke