Көп каналдуу

«Халык Банк Кыргызстан» ААК эскертет:

Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын маалыматтарына ылайык, Кыргыз Республикасынын Каржы министрлиги 2017-жылдын март айына карата Мамлекеттик казына векселдери (МКВ) менен Мамлекеттик казына облигацияларын (МКО) басып чыгаруунун алдын ала көлөмү туурасында жарыялады.

МКВ

Аукцион

өтө

турган күнү

Чыгаруу

күнү

Каттоо

номери

МКВнын чыгаруу

көлөмү (млн. сом)

Бардыгы

болуп

(млн. сом)

3 айлык 6 айлык 12 айлык
02.03.2017 06.03.2017 GD013170605 45,00     195,00
    GD052180305     150,00  
09.03.2017 13.03.2017 GD026170911   100,00   100,00
16.03.2017 20.03.2017 GD013170619 45,00     195,00
    GD052180319     150,00  
23.03.2017 27.03.2017 GD026170925   100,00   100,00
Жыйынтыгы: 90,00 200,00 300,00 590,00

 

МКО

Аукцион

өтө

турган күнү

Чыгаруу

күнү

Каттоо

номери

Пайыздык

чен

Жүгүртүү

мөөнөтү

МКОнун чыгаруу

көлөмү

(млн. сом)

10.03.2017 13.03.2017 GBA05220313 14% 5 жыл 400,00
17.03.2017 20.03.2017 GBA02190320 12% 2 жыл 200,00
Жыйынтыгы: 600,00

 

Кененирээк маалыматты сиз www.nbkr.kg сайтынан таба аласыз.

Датасы: 02.03.2017

2017-жылдын 02-мартында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 ай жана 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 1,57% жана 5,71% түзгөн.

Датасы: 06.03.2017

2017-жылдын 07 мартында жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Эмиссиянын №

Эмиссиянын көлөмү

(миң. сом)

Эмиссиянын

датасы

Төлөө мөөнөтү
BD001170316 2 000 000 09.03.2017 16.03.2017
BD004170406 5 000 000 09.03.2017 06.04.2017

 

Датасы: 06.03.2017

2017-жылдын 09-мартында "Айыл чарбаны каржылоо - 5" долбоорунда катышуучу банктарды кайра каржылоо максатында кредиттик аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Кредиттик аукциондун параметрлери:
Аукциондун коду АК 17 04
Кредиттин мөөнөтү (ай) 6 ай
Кредиттик ресурстардын көлөмү(млн. сом) 500,00
Ауцион өткөрүү ыкмасы Көптүк чен боюнча аукциону
Максаттуу багытталышы Айыл-чарба, даярдоо жана кайра иштетүү, анын ичинде мал чарбачылыгы жана өсүмдүк өстүрүү тармагын кредиттөө
Минималдуу пайыздык чен (%) Аукцион өткөрүү учурунда Улуттук банк аныктаган эсептик чени
Билдирменин минималдуу көлөмү (млн. сом) 20,00
Коммерциялык банктардын түпкү карыз алуучулары үчүн чектүү номиналдык пайыздык чени 10,00%
Пайыздын төлөө убакыты Ар бир айдын 1чи күнүндө
Кредиттин күрөөлүк камсыздоосу Төлөө мөөнөтү кредитти төлөөдөн эрте болбогон мамлекеттик баалуу кагаздары (МБК) (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 110%)
Улуттук банктагы пайызсыз депозиттик эсепте турган чет өлкө валютасы (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%)
Кредиттер портфели боюнча талап кылуу укугу (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 200%)

 

Датасы: 07.03.2017

2017-жылдын 10-мартында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Каттоо номери

Чыгаруу

көлөмү

(миңсом)

Жылдык

купон

пайызы

Чыгаруу

датасы

Төлөө

мөөнөтү

Купондук

төлөмдөр

GBA05220313 400 000,00 14,00% 13.03.2017 13.03.2022 13.09.2017
13.03.2018
13.09.2018
13.03.2019
13.09.2019
13.03.2020
13.09.2020
13.03.2021
13.09.2021
13.03.2022

 

Датасы: 07.03.2017

2017-жылдын 7-мартында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк жана 28-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 0,28% жана 1,14% түзгөн.

Датасы: 09.03.2017

2017-жылдын 9-мартында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 2,73% түзгөн.

Датасы: 10.03.2017

2017-жылдын 10-мартында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 15,10% түзгөн.

Датасы: 13.03.2017

2017-жылдын 14 мартында жүгүртүү мөөнөтү 7 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Эмиссиянын №

Эмиссиянын көлөмү

(миң. сом)

Эмиссиянын

датасы

Төлөө мөөнөтү
BD001170322 2 000 000 15.03.2017 22.03.2017

 

Датасы: 14.03.2017

2017-жылдын 14-мартында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 0,36% түзгөн.

Датасы: 16.03.2017

2017-жылдын 16-мартында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 ай жана 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 1,56% жана 5,23% түзгөн.

Датасы: 06.03.2017

2017-жылдын 24-мартында "Айыл чарбаны каржылоо - 5" долбоорунда катышуучу банктарды кайра каржылоо максатында кредиттик аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Кредиттик аукциондун параметрлери:
Аукциондун коду АК 17 05
Кредиттин мөөнөтү (ай) 6 ай
Кредиттик ресурстардын көлөмү(млн. сом) 500,00
Ауцион өткөрүү ыкмасы Көптүк чен боюнча аукциону
Максаттуу багытталышы Айыл-чарба, даярдоо жана кайра иштетүү, анын ичинде мал чарбачылыгы жана өсүмдүк өстүрүү тармагын кредиттөө
Минималдуу пайыздык чен (%) Аукцион өткөрүү учурунда Улуттук банк аныктаган эсептик чени
Билдирменин минималдуу көлөмү (млн. сом) 20,00
Билдирменин максималдуу көлөмү (млн. сом) 250,00
Коммерциялык банктардын түпкү карыз алуучулары үчүн чектүү номиналдык пайыздык чени 10,00%
Пайыздын төлөө убакыты Ар бир айдын 1чи күнүндө
Кредиттин күрөөлүк камсыздоосу Төлөө мөөнөтү кредитти төлөөдөн эрте болбогон мамлекеттик баалуу кагаздары (МБК) (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 110%)
Улуттук банктагы пайызсыз депозиттик эсепте турган чет өлкө валютасы (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%)
Кредиттер портфели боюнча талап кылуу укугу (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 200%)
Кредиттер боюнча талап кылуу укугу түрүндөгү максималдуу күрөөлүк камсыздоо Жалпы күрөөлүк камсыздоонун 80% ашпаган

 

Датасы: 17.03.2017

2017-жылдын 17-мартында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 10,90% түзгөн.

Датасы: 17.03.2017

2017-жылдын 22 мартында жүгүртүү мөөнөтү 7 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Эмиссиянын №

Эмиссиянын көлөмү

(миң. сом)

Эмиссиянын

датасы

Төлөө мөөнөтү
BD001170330 2 000 000 23.03.2017 30.03.2017

 

Датасы: 22.03.2017

2017-жылдын 22-мартында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 0,43% түзгөн.

Датасы: 23.03.2017

2017-жылдын 23-мартында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 2,78% түзгөн.

Датасы: 24.03.2017

2017-жылдын 24-мартындагы кредиттик аукцион суроо-талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрөлбөгөн катары таанылды.

Датасы: 27.03.2017

2017-жылдын 28 мартында жүгүртүү мөөнөтү 7 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Эмиссиянын №

Эмиссиянын көлөмү

(миң. сом)

Эмиссиянын

датасы

Төлөө мөөнөтү
BD001170405 2 000 000 29.03.2017 05.04.2017

 

Датасы: 27.03.2017

2017-жылдын 30-мартында банктарды кайра каржылоо максатында кредиттик аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Кредиттик аукциондун параметрлери:
Аукциондун коду АК 17 06
Кредиттин мөөнөтү (ай) 6 ай
Кредиттик ресурстардын көлөмү(млн. сом) 1 500,00
Ауцион өткөрүү ыкмасы Көптүк чен боюнча аукциону
Максаттуу багытталышы Өнөр жай; айыл-чарба, даярдоо жана кайра иштетүү; транспорт, байланыш жана кызмат көрсөтүү чөйрөсү; соода жана коммерция; курулуш; туристтик чөйрө.
Минималдуу пайыздык чен (%) Аукцион өткөрүү учурунда Улуттук банк аныктаган эсептик чени
Билдирменин минималдуу көлөмү (млн. сом) 20,00
Билдирменин максималдуу көлөмү (млн. сом) 450,00
Коммерциялык банктардын түпкү карыз алуучулары үчүн чектүү номиналдык пайыздык чени 12,00%
Пайыздын төлөө убакыты Ар бир айдын 1чи күнүндө
Кредиттин күрөөлүк камсыздоосу Төлөө мөөнөтү кредитти төлөөдөн эрте болбогон мамлекеттик баалуу кагаздары (МБК) (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 110%)
Улуттук банктагы пайызсыз депозиттик эсепте турган чет өлкө валютасы (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%)
Кредиттер портфели боюнча талап кылуу укугу (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 200%)
Кредиттер боюнча талап кылуу укугу түрүндөгү максималдуу күрөөлүк камсыздоо Жалпы күрөөлүк камсыздоонун 80% ашпаган

 

Датасы: 28.03.2017

2017-жылдын 28-мартында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 0,61% түзгөн.

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke