Көп каналдуу

Датасы: 31.05.2018 

2018-жылдын 31-майында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 6,14% түзгөн. 

Датасы: 31.05.2018 

2018-жылдын 31-майындагы кредиттик аукцион катышуучулардын санынын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды. 


Датасы: 30.05.2018 

2018-жылдын 31-майында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 Эмиссиянын №  Чыгаруу  көлөмү  (миң сом)  Чыгаруу күнү  Төлөө мөөнөтү 
GD052190603  200 000,00  04.06.2018  03.06.2019 


Датасы: 30.05.2018 

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2018-жылдын июнь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

МКВ (млн. сом) 

Аукцион өтө турган күнү  Чыгаруу күнү  Каттоо номери  Жүгүртүү мөөнөтү  МКВнын чыгаруу көлөмү 
31.05.2018 04.06.2018  GD052190603  12 ай  200,00  
14.06.2018  18.06.2018  GD052190617  12 ай  200,00  
Жыйынтыгы:  400,00 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион  өтө турган күнү  Чыгаруу күнү  Каттоо номери  Пайыздык чен  Жүгүртүү мөөнөтү  МКОнун чыгаруу көлөмү 
08.06.2018  11.06.2018  GBA05230611  7%  5 жыл  700,00  
22.06.2018  25.06.2018  GBA03210625  6%  3 жыл  350,00  
Жыйынтыгы:  1 050,00 


Датасы: 29.05.2018 

2018-жылдын 29-майында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 2,86%, 4,03% жана 4,75% түзгөн.   


Датасы: 28.05.2018 

2018-жылдын 31-майында банктарды кайра каржылоо максатында кредиттик аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Кредиттик аукциондун параметрлери: 

Аукциондун коду  АК 18 06 
Кредиттин мөөнөтү (ай)  6 ай 
Кредиттик ресурстардын көлөмү  (млн. сом)  1 500,00 
Ауцион өткөрүү ыкмасы  Көптүк чен боюнча аукциону 
Максаттуу багытталышы   Өнөр жай; айыл-чарба, даярдоо жана кайра иштетүү; транспорт, байланыш жана кызмат көрсөтүү чөйрөсү; соода жана коммерция; курулуш; туристтик чөйрө. 
Регионалдык багытталышы  Региондорду экономикалык өнүктүрүү программасынын  алкагында аймактарды өнүктүрүү жылы кредиттик ресурстар Бишкек шаарын кошпогондо, Кыргыз Республикасынын бардык областарын каржылоого багытталууга тийиш. Бишкек шаары боюнча долбоорлорду кредиттөгө жол берилбейт. 
Минималдуу пайыздык чен (%)  Аукцион өткөрүү учурунда Улуттук банк аныктаган эсептик чени 
Билдирменин минималдуу көлөмү   (млн. сом)  20,00 
Билдирменин максималдуу көлөмү   (млн. сом)  450,00 
Коммерциялык банктардын түпкү карыз   алуучулары үчүн чектүү номиналдык  пайыздык чени  12% 
Пайыздын төлөө убакыты  Ар бир айдын 1чи күнүндө 
Кредиттин күрөөлүк камсыздоосу  Төлөө мөөнөтү кредитти төлөөдөн эрте болбогон мамлекеттик баалуу кагаздары (МБК) (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%) 
Төлөө мөөнөтү кредитти төлөөдөн эрте болбогон Улуттук банктын ноталары (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%)   
Улуттук банктагы пайызсыз депозиттик эсепте турган чет өлкө валютасы (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%) 
Кредиттер портфели боюнча талап кылуу укугу (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 200%) 
Кредиттер боюнча талап кылуу укугу түрүндөгү максималдуу күрөөлүк камсыздоо   Жалпы күрөөлүк камсыздоонун 80% ашпаган 


Датасы: 28.05.2018 

2018-жылдын 29 майында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын  №  Эмиссиянын   көлөмү  (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө   мөөнөтү 
BD001180606  1 600 000,0  30.05.2018  06.06.2018 
BD004180627  800 000,0  30.05.2018  27.06.2018 
BD013180829  500 000,0  30.05.2018  29.08.2018 


Датасы: 25.05.2018 

2018-жылдын 25-майында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 8,26% түзгөн.  


Датасы: 24.05.2018 

2018-жылдын 24-майында өткөрүлгөн кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 5,32% түзгөн.  


Датасы: 23.05.2018 

2018-жылдын 25-майында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын №  Эмиссиянын  көлөмү  (миң сом)  Жылдык купон пайызы  Эмиссиянын  датасы  Төлөө мөөнөтү  Купондук төлөмдөр 
GBA02200528  400 000,00  6,00%   28.05.2018  28.05.2020  28.11.2018 
28.05.2019 
28.11.2019 
28.05.2020 


Датасы: 22.05.2018 

2018-жылдын 22-майында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 2,80%, 4,03% жана 5,00% түзгөн.   


Датасы: 21.05.2018 

2018-жылдын 24-майында банктарды кайра каржылоо максатында кредиттик аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Кредиттик аукциондун параметрлери: 

Аукциондун коду  АК 18 05 
Кредиттин мөөнөтү (ай)  6 ай 
Кредиттик ресурстардын көлөмү  (млн. сом)  1 500,00 
Ауцион өткөрүү ыкмасы  Көптүк чен боюнча аукциону 
Максаттуу багытталышы   Өнөр жай; айыл-чарба, даярдоо жана кайра иштетүү; транспорт, байланыш жана кызмат көрсөтүү чөйрөсү; соода жана коммерция; курулуш; туристтик чөйрө. 
Регионалдык багытталышы  Бишкек шаарын кошпогондо, Кыргыз Республикасынын бардык областары 
Минималдуу пайыздык чен (%)  Аукцион өткөрүү учурунда Улуттук банк аныктаган эсептик чени 
Билдирменин минималдуу көлөмү   (млн. сом)  20,00 
Билдирменин максималдуу көлөмү   (млн. сом)  450,00 
Коммерциялык банктардын түпкү карыз   алуучулары үчүн чектүү номиналдык  пайыздык чени  12% 
Пайыздын төлөө убакыты  Ар бир айдын 1чи күнүндө 
Кредиттин күрөөлүк камсыздоосу  Төлөө мөөнөтү кредитти төлөөдөн эрте болбогон мамлекеттик баалуу кагаздары (МБК) (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%) 
Төлөө мөөнөтү кредитти төлөөдөн эрте болбогон Улуттук банктын ноталары (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%)   
Улуттук банктагы пайызсыз депозиттик эсепте турган чет өлкө валютасы (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%) 
Кредиттер портфели боюнча талап кылуу укугу (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 200%) 
Кредиттер боюнча талап кылуу укугу түрүндөгү максималдуу күрөөлүк камсыздоо   Жалпы күрөөлүк камсыздоонун 80% ашпаган 


Датасы: 21.05.2018 

2018-жылдын 22 майында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын №  Эмиссиянын көлөмү (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө мөөнөтү 
BD001180530  1 000 000,0  23.05.2018  30.05.2018 
BD004180620  600 000,0  23.05.2018  20.06.2018 
BD013180822  500 000,0  23.05.2018  22.08.2018 


Датасы: 17.05.2018 

2018-жылдын 17-майында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 6,27% түзгөн. 


Датасы: 15.05.2018 

2018-жылдын 15-майында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 2,80%, 3,92% жана 4,99% түзгөн.   


Датасы: 15.05.2018 

2018-жылдын 17-майында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 Эмиссиянын №  Чыгаруу  көлөмү  (миң сом)  Чыгаруу күнү  Төлөө мөөнөтү 
GD052190520  200 000,00  21.05.2018  20.05.2019 


Датасы: 14.05.2018 

Жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКОлордун 2018-жылдын 14-майында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 300,00 млн. сомду түзгөн.  


Датасы: 14.05.2018 

2018-жылдын 15 майында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын №  Эмиссиянын көлөмү (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө мөөнөтү 
BD001180523  1 000 000,0  16.05.2018  23.05.2018 
BD004180613  600 000,0  16.05.2018  13.06.2018 
BD013180815  500 000,0  16.05.2018  15.08.2018 


Датасы: 11.05.2018 

2018-жылдын 11 майында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 13,21% түзгөн.  


Датасы: 11.05.2018 

2018-жылдын 14 майында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 7 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

Эмиссиянын №  GBA07250514 
Эмиссиянын көлөмү,  млн. сом  300,00 
Кирешелүүлүк (%)  13,21 
Баасы (сом)  76,67 
Чыгаруу күнү  14.05.2018 
Төлөө күнү  14.05.2025 


Датасы: 08.05.2018 

2018-жылдын 11-майында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын №  Эмиссиянын көлөмү (миң сом)  Жылдык купон пайызы  Эмиссиянын датасы  Төлөө мөөнөтү  Купондук төлөмдөр 
GBA07250514  1 000 000,00  8,00%   14.05.2018  14.05.2025  14.11.2018 
14.05.2019 
14.11.2019 
14.05.2020 
14.11.2020 
14.05.2021 
14.112021 
14.05.2022 
14.11.2022 
14.05.2023 
14.11.2023 
14.05.2024 
14.11.2024 
14.05.2025 


Датасы: 08.05.2018 

2018-жылдын 08-майында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 2,80%, 3,81% жана 4,99% түзгөн.   


Датасы: 07.05.2018

2018-жылдын 08 майында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын №  Эмиссиянын көлөмү (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө мөөнөтү 
BD001180517  1 000 000,0  10.05.2018  17.05.2018 
BD004180607  600 000,0  10.05.2018  07.06.2018 
BD013180809  400 000,0  10.05.2018  09.08.2018 


Датасы: 03.05.2018 

2018-жылдын 3-майында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 6,34% түзгөн. 


Датасы: 02.05.2018 

2018-жылдын 02-майында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 2,85%, 3,84% жана 5,00% түзгөн.   

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke