Көп каналдуу

Датасы: 31.07.2018 

2018-жылдын 31-июлунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 1,79%, 2,21% жана 4,42% түзгөн.   

Датасы: 31.07.2018 

2018-жылдын 2-августунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 Эмиссиянын №  Чыгаруу  көлөмү  (миң сом)  Чыгаруу күнү  Төлөө мөөнөтү 
GD052190805  100 000,00  06.08.2018  05.08.2019 


Датасы: 31.07.2018 

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2018-жылдын август айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

МКВ (млн. сом) 

Аукцион өтө турган күнү  Чыгаруу күнү  Каттоо номери    Жүгүртүү мөөнөтү    МКВнын чыгаруу көлөмү 
02.08.2018  06.08.2018  GD052190805  12 ай  100,00  
16.08.2018  20.08.2018  GD052190819  12 ай  100,00  
Жыйынтыгы:  200,00 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион өтө турган күнү  Чыгаруу күнү  Каттоо номери  Пайыздык чен    Жүгүртүү мөөнөтү  МКОнун чыгаруу көлөмү 
10.08.2018  13.08.2018  GBA07250813  8%  7 жыл  400,00  
24.08.2018  27.08.2018  GBA03210827  6%  3 жыл  250,00  
Жыйынтыгы:  650,00 

 

Датасы: 30.07.2018 

Жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлордун 2018-жылдын 30-июлунда кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 200,00 млн. сомду түзгөн.  

Датасы: 30.07.2018 

2018-жылдын 31-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын №  Эмиссиянын көлөмү (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө мөөнөтү 
BD001180808  1 000 000,0  01.08.2018  08.08.2018 
BD004180829  400 000,0  01.08.2018  29.08.2018 
BD013181031  800 000,0  01.08.2018  31.10.2018 

 

Датасы: 27.07.2018 

2018-жылдын 30-июлунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

Эмиссиянын №  GBA02200730 
Эмиссиянын көлөмү,  млн. сом  200,00 
Кирешелүүлүк (%)  7,61 
Баасы (сом)  97,06 
Чыгаруу күнү  30.07.2018 
Төлөө күнү  30.07.2020 

 

Датасы: 27.07.2018 

2018-жылдын 27-июлунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 7,61% түзгөн.  

Датасы: 25.07.2018 

2018-жылдын 27-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын №  Эмиссиянын көлөмү (миңсом)  Жылдык купон пайызы  Эмиссиянын датасы  Төлөө мөөнөтү  Купондук төлөмдөр 
GBA02200730  200 000,00  6,00%   30.07.2018  30.07.2020  30.01.2019 
30.07.2019 
30.01.2020 
30.07.2020 

 

Датасы: 24.07.2018 

2018-жылдын 24-июлунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 1,89%, 2,42% жана 4,48% түзгөн.   

Датасы: 23.07.2018 

2018-жылдын 24 июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын №  Эмиссиянын көлөмү (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө мөөнөтү 
BD001180801  1 500 000,0  25.07.2018  01.08.2018 
BD004180822  500 000,0  25.07.2018  22.08.2018 
BD013181024  500 000,0  25.07.2018  24.10.2018 

 

Датасы: 19.07.2018 

2018-жылдын 19-июлунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 5,15% түзгөн. 

Датасы: 17.07.2018 

2018-жылдын 19-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 Эмиссиянын №  Чыгаруу көлөмү (миң сом)  Чыгаруу күнү  Төлөө мөөнөтү 
GD052190722  100 000,00  23.07.2018  22.07.2019 

 

Датасы: 17.07.2018 

2018-жылдын 17-июлунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 1,92%, 2,74% жана 4,63% түзгөн.   

Датасы: 16.07.2018 

2018-жылдын 17 июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын №  Эмиссиянын көлөмү (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө мөөнөтү 
BD001180725  1 500 000,0  18.07.2018  25.07.2018 
BD004180815  500 000,0  18.07.2018  15.08.2018 
BD013181017  500 000,0  18.07.2018  17.10.2018 

 

Датасы: 13.07.2018 

2018-жылдын 13-июлунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 14,39% түзгөн.  

Датасы: 11.07.2018 

2018-жылдын 13-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын №  Эмиссиянын  көлөмү  (миңсом)  Жылдык купон пайызы  Эмиссиянын  датасы  Төлөө мөөнөтү  Купондук төлөмдөр 
GBA10280716  500 000,00  10,00%   16.07.2018  16.07.2028  16.01.2019 
16.07.2019 
16.01.2020 
16.07.2020 
16.01.2021 
16.07.2021 
16.01.2022 
16.07.2022 
16.01.2023 
16.07.2023 
16.01.2024 
16.07.2024 
16.01.2025 
16.07.2025 
16.01.2016 
16.07.2026 
16.01.2027 
16.07.2027 
16.01.2028 
16.07.2028 

 

Датасы: 10.07.2018 

2018-жылдын 10-июлунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 1,99%, 2,88% жана 4,67% түзгөн.   

Датасы: 09.07.2018 

2018-жылдын 10 июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын №  Эмиссиянын көлөмү (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө мөөнөтү 
BD001180718  1 300 000,0  11.07.2018  18.07.2018 
BD004180808  500 000,0  11.07.2018  08.08.2018 
BD013181010  500 000,0  11.07.2018  10.10.2018 

 

Датасы: 05.07.2018 

2018-жылдын 5-июлунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 5,62% түзгөн. 

Датасы: 03.07.2018 

2018-жылдын 5-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 Эмиссиянын №  Чыгаруу  көлөмү  (миң сом)  Чыгаруу күнү  Төлөө мөөнөтү 
GD052190708  100 000,00  09.07.2018  08.07.2019 

 

Датасы: 03.07.2018 

2018-жылдын 03-июлунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 2,17%, 3,17% жана 4,70% түзгөн.   

Датасы: 02.07.2018 

2018-жылдын 03 июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.

Эмиссиянын №  Эмиссиянын көлөмү (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө мөөнөтү 
BD001180711  1 300 000,0  04.07.2018  11.07.2018 
BD004180801  800 000,0  04.07.2018  01.08.2018 
BD013181003  300 000,0  04.07.2018  03.10.2018 
501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke