Көп каналдуу

Датасы: 27.02.2018

2018-жылдын 27-февралында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 1,59% жана 5,00% түзгөн.   


Датасы: 27.02.2018

2018-жылдын 01-мартында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 Эмиссиянын №  Чыгаруу  көлөмү  (миң сом)  Чыгаруу күнү  Төлөө мөөнөтү 
GD052190304  200 000,00  05.03.2018  04.03.2019 


Датасы: 27.02.2018

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2018-жылдын март айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

МКВ (млн. сом) 

Аукцион  өтө турган  күнү  Чыгаруу  күнү  Каттоо номери    Жүгүртүү мөөнөтү    МКВнын чыгаруу көлөмү 
01.03.2018  05.03.2018  GDO52190304  12 ай  200,00  
09.03.2018  12.03.2018  GDO52190311  12 ай  200,00  
Жыйынтыгы:    400,00 

МКО (млн. сом) 

Аукцион  өтө турган  күнү  Чыгаруу  күнү  Каттоо номери  Пайыздык чен    Жүгүртүү мөөнөтү    МКОнун чыгаруу көлөмү 
16.03.2018  19.03.2018  GBA05230319  7%  5 жыл  800,00  
23.03.2018  26.03.2018  GBA02200326  6%  2 жыл  500,00  
Жыйынтыгы:  1 300,00 


Датасы: 26.02.2018

2018-жылдын 27 февралында жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын  №  Эмиссиянын   көлөмү  (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө   мөөнөтү 
BD001180307  2 000 000,0  28.02.2018  07.03.2018 
BD013180530  1 000 000,0  28.02.2018  30.05.2018 


Датасы: 22.02.2018

2018-жылдын 22-февралында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 6,17 % түзгөн. 


Датасы: 20.02.2018

2018-жылдын 20-февралында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 1,60% жана 4,95% түзгөн.   


Датасы: 19.02.2018

2018-жылдын 22-февралында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 Эмиссиянын №  Чыгаруу  көлөмү  (миң сом)  Чыгаруу күнү  Төлөө мөөнөтү 
GD052190225  100 000,00  26.02.2018  25.02.2019 


Датасы: 19.02.2018

Жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКОлордун 2018-жылдын 19-февралында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 1 300,00 млн. сомду түзгөн.  


Датасы: 19.02.2018

2018-жылдын 20 февралында жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын  №  Эмиссиянын   көлөмү  (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө   мөөнөтү 
BD001180228  2 000 000,0  21.02.2018  28.02.2018 
BD013180523  1 000 000,0  21.02.2018  23.05.2018 


Датасы: 16.02.2018

2018-жылдын 19 февралында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 7 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

Эмиссиянын №  GBA07250219 
Эмиссиянын көлөмү,  млн. сом  1 300,00 
Кирешелүүлүк (%)  14,87 
Баасы (сом)  70,73 
Чыгаруу күнү  19.02.2018 
Төлөө күнү  19.02.2025 


Датасы: 16.02.2018

2018-жылдын 16 февралында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 14,87% түзгөн.  


Датасы: 15.02.2018

2018-жылдын 15-февралында өткөрүлгөн жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча аукцион катышуучулардын жетишсиздигинен өткөрүлбөгөн катары таанылган. 


Датасы: 13.02.2018

2018-жылдын 13-февралында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 1,70% жана 4,87% түзгөн.   


Датасы: 12.02.2018

2018-жылдын 16-февралында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын №  Эмиссиянын көлөмү (миң сом)  Жылдык купон пайызы  Эмиссиянын датасы  Төлөө мөөнөтү  Купондук төлөмдөр 
GBA07250219  800 000,00  8,00%   19.02.2018  19.02.2025  19.08.2018 
19.02.2019 
19.08.2019 
19.02.2020 
19.08.2020 
19.02.2021 
19.08.2021 
19.02.2022 
19.08.2022 
19.02.2023 
19.08.2023 
19.02.2024 
19.08.2024 
19.02.2025 


Датасы: 12.02.2018

2018-жылдын 15-февралында жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 Эмиссиянын №  Чыгаруу  көлөмү  (миң сом)  Чыгаруу күнү  Төлөө мөөнөтү 
GD026180820  30 000,00  19.02.2018  20.08.2018 


Датасы: 12.02.2018

2018-жылдын 13 февралында жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын  №  Эмиссиянын   көлөмү  (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө   мөөнөтү 
BD001180221  2 000 000,0  14.02.2018  21.02.2018 
BD013180516  1 000 000,0  14.02.2018  16.05.2018 


Датасы: 09.02.2018

2018-жылдын 9-февралында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 9,90 % түзгөн.  


Датасы: 08.02.2018

2018-жылдын 8-февралында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 6,01% түзгөн. 


Датасы: 06.02.2018

2018-жылдын 06-февралында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 1,86%, 4,18% жана 5,00% түзгөн.   


Датасы: 06.02.2018

2018-жылдын 06 февралында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын  №  Эмиссиянын   көлөмү  (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө   мөөнөтү 
BD001180214  2 000 000,0  07.02.2018  14.02.2018 
BD004180307  800 000,0  07.02.2018  07.03.2018 
BD013180509  500 000,0  07.02.2018  09.05.2018 


Датасы: 05.02.2018

2018-жылдын 9 февралында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын №  Эмиссиянын көлөмү (миң сом)  Жылдык купон пайызы  Эмиссиянын датасы  Төлөө мөөнөтү  Купондук төлөмдөр 
GBA03210212  300 000,00  6,00%  12.02.2018  12.02.2021  12.08.2018 
12.02.2019 
12.08.2019 
12.02.2020 
12.08.2020 
12.02.2021 


Датасы: 05.02.2018

2018-жылдын 8-февралында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 Эмиссиянын №  Чыгаруу  көлөмү  (миң сом)  Чыгаруу күнү  Төлөө мөөнөтү 
GD052190211  100 000,00  12.02.2018  11.02.2019 


Датасы: 01.02.2018

2018-жылдын 1-февралында өткөрүлгөн жүгүртүү мөөнөтү 6 ай болгон МКВ боюнча аукцион  катышуучулардын жетишсиздигинен өткөрүлбөгөн катары таанылган. 

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke