Көп каналдуу

Датасы: 30.08.2018 

2018-жылдын 04-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын  №  Эмиссиянын   көлөмү  (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө   мөөнөтү 
BD001180912  800 000,0  05.09.2018  12.09.2018 
BD004181003  200 000,0  05.09.2018  03.10.2018 
BD013181205  500 000,0  05.09.2018  05.12.2018 
BD026190306  300 000,0  05.09.2018  06.03.2019 


Датасы: 30.08.2018 

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2018-жылдын сентябрь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) чыгаруу көлөмдөрүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу жарыялаганын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы маалымдайт. 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион  өтө турган  күнү  Чыгаруу  күнү  Каттоо номери    Жүгүртүү мөөнөтү    МКВнын чыгаруу көлөмү 
30.08.2018  04.09.2018  GD052190903  12 ай  70,00  
13.09.2018  17.09.2018  GD052190916  12 ай  110,00  
Жыйынтыгы:  180,00 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион  өтө турган күнү  Чыгаруу  күнү  Каттоо номери  Пайыздык чен    Жүгүртүү мөөнөтү  МКОнун чыгаруу көлөмү 
07.09.2018  10.09.2018  GBA05230910  7%  5 жыл  700,00  
21.09.2018  24.09.2018  GBA02200924  6%  2 жыл  400,00  
Жыйынтыгы:  1 100,00 


Датасы: 30.08.2018 

2018-жылдын 30-августунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча аукцион суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.  


Датасы: 28.08.2018 

2018-жылдын 30-августунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 Эмиссиянын №  Чыгаруу  көлөмү  (миң сом)  Чыгаруу күнү  Төлөө мөөнөтү 
GD052190903  70 000,00  04.09.2018  03.09.2019 


Датасы: 28.08.2018 

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2018-жылдын сентябрь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

МКВ (млн. сом) 

Аукцион  өтө турган  күнү  Чыгаруу  күнү  Каттоо номери    Жүгүртүү мөөнөтү    МКВнын чыгаруу көлөмү 
30.08.2018  04.09.2018  GD052190903  12 ай  70,00  
13.09.2018  17.09.2018  GD052190916  12 ай  75,00  
Жыйынтыгы:  145,00 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион  өтө турган күнү  Чыгаруу  күнү  Каттоо номери  Пайыздык чен    Жүгүртүү мөөнөтү    МКОнун чыгаруу көлөмү 
07.09.2018  10.09.2018  GBA05230910  7%  5 жыл  290,00  
21.09.2018  24.09.2018  GBA02200924  6%  2 жыл  200,00  
Жыйынтыгы:  490,00 


Датасы: 28.08.2018 

2018-жылдын 28-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 1,67% жана 3,97% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 28 жана 182-күндүк ноталардын аукциондору катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 


Датасы: 27.08.2018 

2018-жылдын 28-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын  №  Эмиссиянын   көлөмү  (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө   мөөнөтү 
BD001180905  900 000,0  29.08.2018  05.09.2018 
BD004180926  200 000,0  29.08.2018  26.09.2018 
BD013181128  350 000,0  29.08.2018  28.11.2018 
BD026190227  200 000,0  29.08.2018  27.02.2019 


Датасы: 24.08.2018 

2018-жылдын 24-августунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 8,78 % түзгөн.  


Датасы: 22.08.2018 

2018-жылдын 24-августунда жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын №  Эмиссиянын  көлөмү  (миңсом)  Жылдык купон пайызы  Эмиссиянын  датасы  Төлөө мөөнөтү  Купондук төлөмдөр 
GBA03210827  250 000,00  6,00%  27.08.2018  27.08.2021 

27.02.2019

27.08.2019

27.02.2020

27.08.2020

27.02.2021

27.08.2021 


Датасы: 22.08.2018 

2018-жылдын 22-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн, 91-күн жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 1,63%, 1,82%, 4,03% жана 4,73% түзгөн.   


Датасы: 17.08.2018 

2018-жылдын 22-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын  №  Эмиссиянын   көлөмү  (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө   мөөнөтү 
BD001180830  1 500 000,0  23.08.2018  30.08.2018 
BD004180920  400 000,0  23.08.2018  20.09.2018 
BD013181122  500 000,0  23.08.2018  22.11.2018 
BD026190221  200 000,0  23.08.2018  21.02.2019 


Датасы: 16.08.2018 

2018-жылдын 16-августунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 4,66% түзгөн. 


Датасы: 15.08.2018 

2018-жылдын 16-августунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 Эмиссиянын №  Чыгаруу  көлөмү  (миң сом)  Чыгаруу күнү  Төлөө мөөнөтү 
GD052190821  100 000,00  22.08.2018  21.08.2019 


Датасы: 14.08.2018 

2018-жылдын 14-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн, 91-күн жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 1,63%, 1,86%, 4,14% жана 4,75% түзгөн.   

Датасы: 13.08.2018 

2018-жылдын 14-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын  №  Эмиссиянын   көлөмү  (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө   мөөнөтү 
BD001180822  1 500 000,0  15.08.2018  22.08.2018 
BD004180912  500 000,0  15.08.2018  12.09.2018 
BD013181114  700 000,0  15.08.2018  14.11.2018 
BD026190213  100 000,0  15.08.2018  13.02.2019 


Датасы: 10.08.2018 

2018-жылдын 10-августунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 12,70% түзгөн.  


Датасы: 08.08.2018 

2018-жылдын 10-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын №  Эмиссиянын  көлөмү  (миңсом)  Жылдык купон пайызы  Эмиссиянын  датасы  Төлөө мөөнөтү  Купондук төлөмдөр 
GBA07250813  400 000,00  8,00%   13.08.2018  13.08.2025  13.02.2019 
13.08.2019 
13.02.2020 
13.08.2020 
13.02.2021 
13.08.2021 
13.02.2022 
13.08.2022 
13.02.2023 
13.08.2023 
13.02.2024 
13.08.2024 
13.02.2025 
13.08.2025 


Датасы: 07.08.2018 

2018-жылдын 07-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн, 91-күн жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 1,71%, 1,98%, 4,27% жана 4,70% түзгөн.   


Датасы: 06.08.2018 

2018-жылдын 07-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын  №  Эмиссиянын   көлөмү  (миң. сом)  Эмиссиянын датасы  Төлөө   мөөнөтү 
BD001180815  1 000 000,0  08.08.2018  15.08.2018 
BD004180905  300 000,0  08.08.2018  05.09.2018 
BD013181107  700 000,0  08.08.2018  07.11.2018 
BD026190206  200 000,0  08.08.2018  06.02.2019 


Датасы: 02.08.2018 

2018-жылдын 2-августунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 4,89% түзгөн. 

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke