Правление

Чыныбаева Алия Толюгеновна
«Халык Банк Кыргызстан» ААК Башкармалыгынын Төрагасы
Ахматова Айнагуль Токтосуновна
«Халык Банк Кыргызстан» ААК Башкармалыгынын Төрагасынын орун басары, Банк Башкармалыгынын мүчөсү
Иманов Манас Кожоканович
«Халык Банк Кыргызстан» ААК Башкармалыгынын Төрагасынын орун басары, Банк Башкармалыгынын мүчөсү
Коваленко Валентина Айдаралиевна
«Халык Банк Кыргызстан» ААК Башкармалыгынын Төрагасынын орун басары, Банк Башкармалыгынын мүчөсү
Шпильчин Дмитрий Владимирович
«Халык Банк Кыргызстан» ААК Башкармалыгынын Төрагасынын орун басары

Башкаруучулар кенеши

Сатубалдина Жаннат Сагандыковна
«Халык Банк Кыргызстан» ААКнын Директорлор Кеңешинин төрагасы.
Шәймерден Евгения Валерьевна
«Халык Банк Кыргызстан» ААКнын Директорлор Кеңешинин төргасынын орун басары.
Искаков Эркин Болотович
«Халык Банк Кыргызстан» ААКнын Директорлор Кеңешинин мүчөсү.
Маженова Бахыт Мурсалимовна
«Халык Банк Кыргызстан» ААКнын Директорлор Кеңешинин көз карандысыз мүчөсү.
Шайикова Салтанат Болотбековна
«Халык Банк Кыргызстан» ААКнын Директорлор Кеңешинин көз карандысыз мүчөсү.