Көп каналдуу

Тысячи километров за несколько минут! С такой скоростью летят денежные переводы Халык Банка. Мы рады предложить Вам простые и быстрые способы отправки денег в любую точку мира.

Денежные переводы

Деньгам необходимы внимание и забота профессионалов. Тогда они будут расти не по дням, а по часам, радуя глаза и вселяя в душу спокойствие за день завтрашний.

Депозиты

Простой и удобный инструмент для управления своими текущими счетами для осуществления финансовых переводов и оплаты услуг.

Интернет-банкинг

«Халык Банк Кыргызстан» ААК бардык кыргызстандыктарды кирип келген Жаңы 2014-жылыңыздар менен куттуктайт! Кирип келе жаткан жылы Сиздерге дагы көптөгөн жетишкендиктерди, идеялардын түгөнбөс кенчин каалайбыз жана алдыга койгон пландардын ишке ашуусун каалайбыз. Сиздер жана сиздин жакындарыңыз үчүн бул жыл чоң кубаныч, бакыт жана ийгилик алып келсин!

«Халык Банк Кыргызстан» ААКынын башкармалыгы жана жамааты

23

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke