Көп каналдуу

Тысячи километров за несколько минут! С такой скоростью летят денежные переводы Халык Банка. Мы рады предложить Вам простые и быстрые способы отправки денег в любую точку мира.

Денежные переводы

Деньгам необходимы внимание и забота профессионалов. Тогда они будут расти не по дням, а по часам, радуя глаза и вселяя в душу спокойствие за день завтрашний.

Депозиты

Простой и удобный инструмент для управления своими текущими счетами для осуществления финансовых переводов и оплаты услуг.

Интернет-банкинг

10

Халык Банктагы Евразия өнүктүрүү банкынын насыя линиясынын алкагында кенже жана орто бизнестер үчүн насыялар боюнча чендер азайтылды. 

Халык Банктагы Евразия өнүктүрүү банкынын (мындан ары ЕАӨБ) насыя линиясынын алкагында бизнес боюнча1% ченди төмөндөтүү, анын алкагында кенже бизнестин өкүлдөрү  насыя ала алышат. Эми минималдык  жылдык чен  14% түзөт.

Эскерте кетүү керек, ЕАӨБ насыя линиясынын алкагында «Микро насыялар» жана  «Small насыялар»  программасы боюнча насыялоонун максималдык суммасы - 100 000 АКШ долларды түзөт.  Азыркы учурда бул программа боюнча эң чоң сумма ушул, кенже жана орто бизнестин өкүлдөрү ала алышат. Эгер насыя тарыхы жакшы болсо жана кепилдик берүүчүлөрү болсо Банк арызды кароо мөөнөтүн кыскартат.

Халык Банк Кыргызстандын финансы рыногунда  дагы атаандаштыкка жөндөмдүү  болуу үчүн ченди кыскартууда, ошондой эле өзүнүн жана потенциалдык кардарларынын керектөөлөрүн канааттандырат. Насыя берүүнүн максималдык көлөмү жана арызды кароонун  тез мөөнөтү  бул банк продуктусуна болгон кызыгууну жаратты.

Халык Банктын ЕАӨБ насыя линиясынын алкагында насыяларды берүү  жеке ишкерлер жана юридикалык жактар тарабынан жүргүзүлөт, бизнести жүргүзүү мөөнөтү 6 айдан кем эмес убакытты түзөт. Чарба жүргүзүүнүн обьекттеринин жайгашуусу Кыргыз Республикасынын аймагында жүргүзүлүшү керек.

Андан сырткары, потенциалдуу зайымчыда терс насыя тарыхы болбошу керек.

Халык Банктагы ЕАӨБ линиясынын алкагында  «Микро» жана  «Small»  насыялары.

Насыя зайымчынын бардык кечиктирилгис иштерине да берилет.
1. Валюта – АКШ  доллары.
2. Насыянын суммасы -  2 001 ден 100 000 АКШ долларына чейин.
3. Насыя берүү мөөнөтү-  6 айдан 2 жылга чейин.
4.  Арызды кароо мөөнөтү  -  14  жумушчу күнгө чейин.
5. Пайыздык чен -14 -15% жылдык.
6. Накталоо үчүн комиссия - насыянын суммасынан 0,5%

Кошумча маалымат алуу үчүн төмөнкү телефондорго чала аласыздар:

Бишкек - /312/ 32-32-32, 34-34-24, 56-56-56, 68-68-68;

Кара-Балта - /3133/ 6-29-42;

Ош - /3222/ 5-59-32;

Кара-Суу /3232/ 5 00 85;

Жалал-Абад /3722/ 5-09-83;

Чолпон-Ата /3943/ 4-23-86, 4-28-41

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke