Бир нече мүнөттө миңдеген чакырымдар! Халык Банктан которулган акчалар ушундай ылдамдык менен учат. Биз кубануу менен Сиздерге дүйнөнүн каалаган жерине акча которуунун ылдам жана жөнөкөй ыкмаларын сунуштайбыз.

Акча которуулар

Акчага кесипкөйлөрдүн көңүл буруусу жана камкордугу зарыл. Ошондо алар күн эмес, саат сайын көбөйүп, көздү кубантып жана эртеңки күнгө ишеним берет.

Депозиттер

Акча которууларды жана кызмат көрсөтүүлөргө төлөөнү жүргүзүүдө өзүңүздүн күндөлүк эсептериңизди башкаруу үчүн жөнөкөй жана ыңгайлуу курал.

Интернет-банкинг

Урматтуу кардарлар,

«Халык Банк Кыргызстан» ААКда (Башкармалыктын 26.03.2020. № 28-3 чечимине ылайык) 2020-жылдын 1-апрелинен тартып юридикалык жактар, ошондой эле жеке ишкерлер үчүн КР сому менен жана АКШ долларында депозиттер боюнча жаңы шарттаркүчүнө кире турганы тууралуу маалымдайбыз:

    Мөөнөттүү:
Мезгили (ай) % чени/сом КР сомунда, натыйжалуу пайыздык чени % чени /АКШ доллары АКШ долларында, натыйжалуу пайыздык чени Пайыздарды төлөп берүү
6 4,0% 4,1% -  

Бул пайыздык чендер, улуттук валютада 100 000 сомду жана чет элдик валютада 2 500 АКШ долларын түзгөн аманаттын минималдуу өлчөмүн эске алуу менен бекитилет.

Юридикалык жак тарабынан депоизт мөөнөтүнөн мурда чыгарып алынган учурда, пайыздар талап боюнча төлөнүүчү депоизттин чени боюнча боюнча эсептелет, тагыраак айтканда, 0%.

Пайыздарды төлөп берүүай сайын.

Толуктоо – ЖОК.

Эсептен жарым-жартылай чыгарып алуу - ЖОК.

9 4,8% 4,9% -  
12 6,0% 6,23% 1,0% 1,0%
18 8,0% 8,4% 1,25% 1,26%
24 10,0% 10,6% 1,25% 1,3%
Талап боюнча төлөнүүчү:
Аталышы % чени, KGS % чени, USD

% чени, чет элдик валютада,

USD башка

Талап боюнча төлөнүүчү 0% 0% 0%

Эскертүү:Банк кредиттер жана депозиттер боюнча пайыздык чендер жана эсептешүү-кассалык тейлөө боюнча бекитилген тарифтерге өзгөртүүлөрдү киргизүү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, ыйгарым укуктуу органдын чечимине ылайык, рыноктук шарттарга жараша, кардар менен макулдашуу боюнча, жекече тарифтерди/пайыздык чендерди бекитүү укугун өзүндө калтырат.

Ушул кызмат көрсөтүү боюнча кененирээк маалыматты Сиз байланыш-борборунун телефондору боюнча алсаңыз болот:

+996 312 988 330
+996 555 988 330
+996 770 988 330
+996 706 988 330

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke