Бир нече мүнөттө миңдеген чакырымдар! Халык Банктан которулган акчалар ушундай ылдамдык менен учат. Биз кубануу менен Сиздерге дүйнөнүн каалаган жерине акча которуунун ылдам жана жөнөкөй ыкмаларын сунуштайбыз.

Акча которуулар

Акчага кесипкөйлөрдүн көңүл буруусу жана камкордугу зарыл. Ошондо алар күн эмес, саат сайын көбөйүп, көздү кубантып жана эртеңки күнгө ишеним берет.

Депозиттер

Акча которууларды жана кызмат көрсөтүүлөргө төлөөнү жүргүзүүдө өзүңүздүн күндөлүк эсептериңизди башкаруу үчүн жөнөкөй жана ыңгайлуу курал.

Интернет-банкинг

Урматтуу кардарлар, сиздерге 2020-жылдын 1-мартынан тартып «Халык Банк Кыргызстан» ААКнын жеке жактарга көрсөтүлө турган кызматтарына карата тарифтердин күчүнө киргени тууралуу маалымдайбыз. Өзгөрүүлөр төмөнкү пункттарга тиешелүү болот:

 

                                                                              1. Эсеп ачуу
1.1. Талап боюнча төлөнүүчү эсеп ачуу*  100.00 сом  
  *Эмгек акы долбоорлорунун алкагында кызматчылардын эмгек акыларын которуу/чекене кредит берүүнүн кредиттик программаларын тейлөө үчүн талап боюнча төлөнүүчү эсеп ачуу

акысыз

 
1.2.  Экинчи жана андан кийинки күндөлүк банктык эсептерди ачуу*

50.00 сом

 
  *Жабылган эсептерди калыбына келтирүү 50.00 сом  
  *Эмгек акы долбоорлорунун алкагында кызматчылардын эмгек акыларын которуу/чекене кредит берүүнүн кредиттик программаларын тейлөө үчүн күндөлүкэсептердикалыбына келтирүү

акысыз

 

 

 

7. ЧЕКЕНЕ КРЕДИТ БЕРҮҮ БОЮНЧА ТАРИФТЕР
7.2. Чекене кредит берүүнүн кредиттик программалары боюнча кредитти уюштуруу жана берүү үчүн комиссия (тарифтер аларгажекече түзүлө турган программаларга колдонулбайт)*    
  Улуттук валютада/чет элдик валютада«Ипотека» программасы 1% суммадан
  Улуттук валютада/чет элдик валютада «Шашылыш керектөөлөр» программасы 1% суммадан
  Улуттук валютада/чет элдик валютада «Шашылыш керектөөлөр-Экспресс» программасы 2% суммадан
  Улуттук валютада/чет элдик валютада «Депозитти күрөөгө коюу» программасы 1% суммадан
  «Элдик (Народная)»программасы 5% чейин Бекитилген шарттардын алкагында
  «Пенсиялык кредит»программасы 3% суммадан

 

7.14. Кредитти кайтаруунун жана ал боюнча пайыздардын мөөнөттөрүнүн бузулушу үчүн айып санкциясы Ар бир мөөнөтү өткөн күн үчүн мөөнөтү өткөн карыздын суммасынан кредиттик келишимде бекитилген үстүдөгү кредит боюнча бир күндүк пайыздык чендин өлчөмүндө Жылдык пайыздык чени – жылдык  0% болсо, кредиттин негизги суммасынан мөөнөтү өткөн ар бир күн үчүн жылдык - 0.01%.
501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke