Бир нече мүнөттө миңдеген чакырымдар! Халык Банктан которулган акчалар ушундай ылдамдык менен учат. Биз кубануу менен Сиздерге дүйнөнүн каалаган жерине акча которуунун ылдам жана жөнөкөй ыкмаларын сунуштайбыз.

Акча которуулар

Акчага кесипкөйлөрдүн көңүл буруусу жана камкордугу зарыл. Ошондо алар күн эмес, саат сайын көбөйүп, көздү кубантып жана эртеңки күнгө ишеним берет.

Депозиттер

Акча которууларды жана кызмат көрсөтүүлөргө төлөөнү жүргүзүүдө өзүңүздүн күндөлүк эсептериңизди башкаруу үчүн жөнөкөй жана ыңгайлуу курал.

Интернет-банкинг

Урматтуу кардарлар! 

Сиздерге 2019-жылдын 8-июлунан тартып депозиттер боюнча юридикалык жана жеке жактар үчүн жаңы пайыздык чендер күчүнө кире тургандыгы жөнүндө билдиребиз:  

ЖЕКЕ ЖАКТАР ҮЧҮН ДЕПОЗИТТЕР БОЮНЧА ШАРТТАР:

Halyk - Универсалдуу
Мезгили (ай) СОМ,% чени АКШ $,% чени    

% төлөө - мөөнөтү аяктаганда төлөнөт.

Толуктоо – ООБА, чексиз суммада.

Жарым-жартылайын алуу - ООБА, бир күндө 1 жолу, андан көп эмес.

Депозиттин төмөндөгүс калдык суммасы ошол күндөгү калдыктан 80%, бирок 15 000 сом / 200 АКШ $ кем эмес.

Депозит ачуу учурундагы минималдуу сумма – 15 000 сом / 200 АКШ $.

3 1% 0,5 %
6 4% 1 %
9 6% 1,5 %
12 8,5% 2%
18 9,5% 2,5 %
Народный –пенсиялык
Мезгили (ай) СОМ, % чени АКШ $, % чени    

% төлөө - ай сайын төлөнөт.

Толуктоо – ООБА, чексиз суммада.

Жарым-жартылайын алуу - ЖОК.

Депозит ачуу учурундагы минималдуу сумма – 0 сом / 200 АКШ $.

Пенсиялык күбөлүгү бар болсо /50 жаштан тартып ачылат.

3 2,5% 1 %
6 6,5% 2 %
12 10% 3 %
Народный – төлөп берүүлөр менен
Мезгили (ай) СОМ, % чени АКШ $, % чени    

% төлөө– ай сайын ЭЛКАРТ төлөм картасына төлөнөт.

Депозиттик эсепти толуктоо жана жарым-жартылайын алуу - ЖОК.

Депозит ачуу учурундагы минималдуу сумма – 4000 сом / 200 АКШ $.

3 2% 1 %
6 4,5% 1 %
12 9,5% 2 %
24,36,48,60 10% 2,5 %
Народный – топтоочу
Мезгили (ай) СОМ, % чени АКШ $, % чени    

% төлөө - мөөнөтү аяктаганда төлөнөт.

Толуктоо – ООБА, 100 сомдон / 100 АКШ $ тарта.

Жарым-жартылайын алуу - ЖОК.

Депозит ачуу учурундагы минималдуу сумма - 100 сом / 50 АКШ $.

Мөөнөтүнөн мурда алган учурда, эсептелген пайыздардын суммасынан 50% төлөнөт.

12 9% 2 %
18 10% 2,5 %
24,36,48,60 11% 3 %
Halyk Балалык (16 жашка чейин)
Мезгили (ай) СОМ, % чени АКШ $, % чени    

% төлөө - мөөнөтү аяктаганда төлөнөт.

Толуктоо– ООБА, 100 сомдон / 100 АКШ $ тарта.

Жарым-жартылайын алуу - ЖОК.

Депозит ачуу учурундагы минималдуу сумма - 1000 сом / 100 АКШ $.

12 9% 2 %
18 10% 2,5 %
24, 36, 48,60,72,84,96, 108,120,132,144156,168,18,192 10,5% 3%
Народный –VIPстандарты
Мезгили (ай) СОМ, % чени АКШ $, % чени    

% төлөө - мөөнөтү аяктаганда төлөнөт.

Толуктоо – ООБА, чексиз суммада.

Жарым-жартылайын алуу – ООБА, депозиттин төмөндөгүс калдык суммасынын 80% сакталган учурда, бирок 5 млн. сомдон / 100 миң АКШ $ кем эмес.

Депозит ачуу учурундагы минималдуу сумма: 5 млн. сом / 100 миң АКШ $.

12 10% 3%
24 10,5% -

 

 

ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАР ЖАНА ЖЕКЕ ИШКЕРЛЕР ҮЧҮН:

Талап боюнча төлөнүүчү депозит:
Аталышы СОМ, % чени USD$, % чени     USDбашка, чет элдик валютада % чени
Талап боюнча төлөнүүчү 0% 0% 0%

 

*Мөөнөттүү депозиттер:
Мезгили (ай) СОМ, % чени USD$, % чени     USDбашка, чет элдик валютада % чени
6 4,5% - -
9 5,5% - -
12 8,5% 1,5% -
18 9,5% 2% -
24 10,0% 2,5% -

 

*Юридикалык жактар үчүн мөөнөттүү депозиттер боюнча ушул пайыздык чендер, улуттук валютада 100 000,00 сомду жана чет элдик валютада 2 500,00 АКШ долларын түзгөн аманаттын минималдуу өлчөмүн эсепке алуу менен түзүлөт. Юридикалык жак тарабынан депозит мөөнөтүнөн мурда эсептен чыгарып алынса, пайыздар талап боюнча төлөнүүчү депозиттин чени боюнча эсептелет, башкача айтканда, 0%.    
% төлөө - мөөнөтү аяктаганда төлөнөт. Толуктоо, жарым-жартылайын алуу – ЖОК.

 

 

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke