Бир нече мүнөттө миңдеген чакырымдар! Халык Банктан которулган акчалар ушундай ылдамдык менен учат. Биз кубануу менен Сиздерге дүйнөнүн каалаган жерине акча которуунун ылдам жана жөнөкөй ыкмаларын сунуштайбыз.

Акча которуулар

Акчага кесипкөйлөрдүн көңүл буруусу жана камкордугу зарыл. Ошондо алар күн эмес, саат сайын көбөйүп, көздү кубантып жана эртеңки күнгө ишеним берет.

Депозиттер

Акча которууларды жана кызмат көрсөтүүлөргө төлөөнү жүргүзүүдө өзүңүздүн күндөлүк эсептериңизди башкаруу үчүн жөнөкөй жана ыңгайлуу курал.

Интернет-банкинг

Урматтуу кардарлар! 

Сиздерге 2019-жылдын 15-июлунан тартып юридикалык жактар үчүн банктын кызмат көрсөтүүлөрүнө карата жаңы тарифтердинкүчүнө кире тургандыгы жөнүндөбилдиребиз.Өзгөрүүлөр импорттук кепилдиктер боюнча тарифтер бөлүгүндө болду:

Кызмат көрсөтүүлөрдүн аталышы Салыктарды эске алуу менен Банктын тарифи
11.2.

Импорттук кепилдиктер

11.2.2. 100% акчалай каржылоо менен тендердик кепилдиктерди чыгаруу бир кварталда суммадан 0,4% min 2 000 сом
11.2.3. Башка камсыздоолорго кепилдиктерди чыгаруу кепилдиктин суммасынан 0,5% чыгарууну уюштуруу + кепилдиктин суммасынан жылдык 2% дан 6% чейин**
11.2.8. Кепилдиктерди аткарууүчүн документтерди текшерүү талаптын суммасынан0,15%, min. 3000 сом, max. 30000 сом

 

new tarif

501 narod 401 403 402
 faster 1 406 contact_2 bereke